Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Xin cho tôi hỏi trong trường hợp cá nhân xin cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án thì phải đáp ứng các điều kiện nào? Và thủ tục, quy định cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự được thực hiện cụ thể như thế nào ạ? Rất mong nhận được sự phản hồi trong thời gian sớm nhất!

Căn cứ pháp lý:

- Luật Xây dựng 2014;

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

- Nghị định 100/2018/NĐ-CP;

- Thông tư 38/2022/TT-BTC;

- Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được phân thành các hạng sau đây: Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I, Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng II và Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III.

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án (Hình từ Internet)

Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được thực hiện cụ thể như sau:

Điều kiện cấp:

a. Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Về trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

- Về kinh nghiệm:

+ Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc quản lý dự án từ 07 năm trở lên;

+ Đã làm giám đốc quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên; hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng I; giám sát thi công xây dựng hạng I; định giá xây dựng hạng I) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B cùng loại trở lên.

- Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

b. Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng II

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Về trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

- Về kinh nghiệm:

+ Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc quản lý dự án từ 04 năm trở lên;

+ Đã làm giám đốc quản lý dự án của 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên hoặc có một trong ba loại chứng chỉ hành nghề (thiết kế xây dựng hạng II; giám sát thi công xây dựng hạng II; định giá xây dựng hạng II) và đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cùng loại trở lên.

- Đạt yêu cầu sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

c. Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Về trình độ chuyên môn: Có trình chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: xây dựng công trình, kiến trúc, kinh tế xây dựng, chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến loại dự án, công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

- Về kinh nghiệm:

+ Có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc quản lý dự án từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.;

+ Đã tham gia quản lý dự án của ít nhất 01 dự án từ nhóm C cùng loại trở lên.

- Đạt yêu cầu sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Hồ sơ đề nghị cấp:

Bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề kèm theo 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

(2) Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với Chứng chỉ hành nghề;

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

(3) Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị nâng hạng chứng chỉ hành nghề.;

(4) Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai.

(5) Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài.

(6) Kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề;

Lưu ý: Các tài liệu tại (2), (3), (4) và (6) phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

Quy trình cấp:

- Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án.

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án phải thông báo một lần bằng văn bản tới cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị.

Thẩm quyền cấp:

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I.

- Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng II, hạng III.

- Tổ chức xã hội - nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí cấp: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/chứng chỉ.

Thời hạn của Chứng chỉ: 05 năm. Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm.

Để nắm thông tin về điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xin cấp các chứng chỉ hành nghề khác, vui lòng tra cứu tại: Tra cứu chứng chỉ hành nghề.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

Trân trọng!

Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án mới nhất
Hỏi đáp pháp luật
Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng II
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hiện hành
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
Hỏi đáp pháp luật
Giám đốc quản lý dự án của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án không?
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng I
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
Thư Viện Pháp Luật
28,770 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào