07:55 | 05/06/2018
Loading...

Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng các đơn vị thuộc Bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật

Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng các đơn vị thuộc Bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Trần Hoàng Lâm, hiện tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm công chức, viên chức , có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng các đơn vị thuộc Bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng các đơn vị thuộc Bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật được quy định tại Điều 12 Quyết định 328/QĐ-BTP năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức của Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

1. Xác định nhu cầu, chủ trương, số lượng, dự kiến phân công công tác, nguồn bổ nhiệm

Trên cơ sở cơ cấu, số lượng lãnh đạo của đơn vị cấp phòng, lãnh đạo phòng, bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị hoặc lãnh đạo đơn vị đề xuất thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị để thảo luận, xác định nhu cầu, thống nhất chủ trương và dự kiến phân công công tác, nguồn bổ nhiệm đối với vị trí dự kiến bổ nhiệm theo thẩm quyền được phân cấp hoặc trình Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, phê duyệt.

2. Quy trình bổ nhiệm sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương

2.1 Đối với nguồn nhân sự tại chỗ (tại cấp phòng có vị trí bổ nhiệm)

a) Bước 1, Bước 2 và Bước 3 áp dụng tương tự quy trình quy định tại Bước 1, Bước 2, Bước 3 Khoản 2.1 Điều 11 Quy chế này.

Đối với cấp phòng có tổ chức bên trong (tổ bộ môn, trung tâm,..), hội nghị tập thể lãnh đạo tại Bước 1, Bước 3 là hội nghị tập thể lãnh đạo cấp phòng; hội nghị lãnh đạo mở rộng tại Bước 2 là hội nghị lãnh đạo cấp phòng mở rộng.

Đối với cấp phòng không có tổ chức bên trong, hội nghị tập thể lãnh đạo là hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị, hội nghị lãnh đạo đơn vị mở rộng có thành phần gồm tập thể lãnh đạo đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của phòng.

Trường hợp kết quả giới thiệu tại Bước 3 khác với kết quả phát hiện, giới thiệu tại Bước 2 thì lãnh đạo đơn vị xem xét, quyết định (trường hợp đơn vị được phân cấp thẩm quyền bổ nhiệm) hoặc trình Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi tiến hành bước tiếp theo.

Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ tham dự hội nghị tại bước 2 và bước 3 khi có đề nghị của đơn vị thuộc Bộ.

b) Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm

Đại diện lãnh đạo đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động của cấp phòng có vị trí bổ nhiệm như hội nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong quy trình bổ nhiệm Lãnh đạo cấp Vụ quy định tại điểm d Khoản 2.1 Điều 11 Quy chế này. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ tham dự hội nghị khi có đề nghị của đơn vị thuộc Bộ.

Bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ của đơn vị lấy ý kiến cấp ủy Đảng của phòng có vị trí bổ nhiệm (nếu phòng có cấp ủy Đảng).

c) Bước 5: Đơn vị có văn bản đề nghị:

- Cấp ủy Đảng của đơn vị nhận xét, đánh giá và cho ý kiến bằng văn bản đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

- Cấp ủy Đảng có thẩm quyền kiểm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) đối với nhân sự dự kiến bổ nhiệm.

d) Bước 6: Tổ chức Hội nghị lãnh đạo đơn vị (lần 3)

Nội dung hội nghị: Thảo luận, phân tích kết quả phiếu tại các hội nghị và ý kiến của cấp ủy Đảng; xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); thảo luận và biểu quyết bằng phiếu kín.

- Thành phần: Tập thể Lãnh đạo đơn vị. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ tham dự hội nghị khi có đề nghị của đơn vị thuộc Bộ.

- Nguyên tắc lựa chọn: Nhân sự đạt số phiếu cao nhất trên 50% thì được lựa chọn. Trường hợp có nhiều hơn 01 vị trí bổ nhiệm thì chọn người có trên 50% số phiếu giới thiệu từ trên xuống cho đến hết số lượng cần bổ nhiệm. Trường hợp có 02 nhân sự có số phiếu ngang nhau (50%) thì thủ trưởng đơn vị xem xét lựa chọn 01 nhân sự để bổ nhiệm (trường hợp được phân cấp thẩm quyền bổ nhiệm) hoặc trình Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, quyết định (phải báo cáo đầy đủ ý kiến khác nhau, nếu có).

Đơn vị tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm gồm các văn bản, tài liệu theo quy định tại điểm e Khoản 2.1 Điều 11 Quy chế này.

đ) Quyết định bổ nhiệm

Căn cứ đề nghị của bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ, thủ trưởng đơn vị quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng (trường hợp được phân cấp thẩm quyền bổ nhiệm) hoặc trình Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị xem xét, quyết định bổ nhiệm.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác (ngoài đơn vị cấp phòng có vị trí bổ nhiệm)

a) Cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ thực hiện quy trình nhân sự từ nơi khác tương tự quy định tại Khoản 2.2 Điều 11 Quy chế này. Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm có văn bản lấy ý kiến nơi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác (ngoài cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ) hoặc chỉ đạo cấp phòng có vị trí bổ nhiệm và cấp phòng có nhân sự dự kiến bổ nhiệm có văn bản nhận xét, đánh giá về nhân sự đó (trong cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ).

b) Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ thực hiện quy trình nhân sự do mình đề xuất tại bước 1 Khoản 2.2 Điều 11 Quy chế này trình Lãnh đạo Bộ phụ trách đơn vị (qua Vụ Tổ chức cán bộ) xem xét, quyết định. Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện quy trình nhân sự do Lãnh đạo Bộ phụ trách vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ cho chủ trương tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm.

c) Hồ sơ bổ nhiệm được lập như hồ sơ bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ quy định tại điểm b Khoản 2.2 Điều 11 Quy chế này. Trong quá trình bổ nhiệm, việc tuyển dụng, điều động, tiếp nhận đối với nhân sự bổ nhiệm được thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Tư pháp.

Trên đây là nội dung câu trả lời về quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng các đơn vị thuộc Bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 328/QĐ-BTP năm 2018.

Trân trọng!

Thư Viện Pháp Luật

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào