11:05 | 08/09/2016
Loading...

Thủ tục giải thể doanh nghiệp (CTY TNHH MTV)

Chào Luật sư, Cty tôi thành lập ngày 11/04/2013 nhưng đến nay vẩn chưa đi vào hoạt động.  Nay tôi muốn giải thể công ty, nhờ Luật sư tư vấn giúp; để giải thể công ty, tôi cần những hồ sơ nào, nộp ở đâu, thời hạn bao lâu sau khi nộp hồ sơ sẽ được giải thể. Kính mong Luật sư tư vấn!

Việc giải thể doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định chung được quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp năm 2005, cụ thể:

Thứ nhất: Doanh nghiệp phải thông qua Quyết định giải thể doanh nghiệp

Các nội dung chính của quyết định này gồm: Các thông tin về doanh nghiệp, tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể phải là 1 trong 4 lý do được quy định tại Điều 157 Luật Doanh nghiệp; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Thứ hai: Về tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp

Nếu Điều lệ Công ty không có quy định khác về việc Công ty phải thành lập Tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp khi giải thể thì:

- Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân nếu là Doanh nghiệp tư nhân;

- Hội đồng thành viên nếu là Công ty TNHH 1 thành viên mà có hội đồng thành viên hoặc Công ty TNHH từ 2 thành viên trở lên;

- Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên nếu là do cá nhân làm chủ sở hữu;

- Hội đồng quản trị công ty nếu là Công ty cổ phần.

Thứ ba: Về thủ tục thông báo và gửi Quyết định giải thể.

- Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến:

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Tất cả các chủ nợ;

+ Tất cả người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan;

+ Tất cả người lao động trong doanh nghiệp;

Quyết định này phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Theo quy định tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP thì Doanh nghiệp phải đăng quyết định này trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Riêng đối với chủ nợ: Quyết định giải thể phải gửi kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Thứ tư: Thủ tục thông báo về việc giải thể:

- Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thư Viện Pháp Luật

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào