10:57 | 08/09/2016
Loading...

Bán vốn điều lệ công ty cổ phần đại chúng cho cổ đông khác

Xin chào luật sư! Công ty chúng tôi được UBCKNN công nhận là công ty cổ phần đại chúng từ năm 2013. Tháng 4/2015 ĐHĐCĐ quyết định tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ vốn tham gia hiện có, nhưng chỉ 1 cổ đông tổ chức góp 30 tỷ đồng, các cổ đông còn lại không góp. Bây giờ đã quá thời hạn góp vốn, công ty muốn bán phần 20 tỷ các cổ đông khác không góp cho 1 cổ đông bên ngoài. Xin luật sư tư vấn cho thủ tục để cổ đông bên ngoài góp 20 tỷ đó vào cho công ty. Công ty đã gửi phiếu xin ý kiến cổ đông trong đó nêu rõ đến ngày 05/7/2015 nếu các cổ đông không góp vốn và không có ý kiến trả lời thì đồng nghĩa với việc cổ đông đồng ý không mua phần vốn được tăng và ủy quyền cho HĐQT bán cho cổ đông khác. Đến nay, 22/7/2015, tất cả các cổ đông đều không có ý kiến phản hồi. Công ty dư định: 1. HĐQT ban hành quyết định thu hồi số cổ phần đã chào bán nhưng các cổ đông hiện hữu không mua, trị giá 20 tỷ đồng. 2. HĐQT ban hành quyết định bán số cổ phần tương ứng 20 tỷ đồng theo mệnh giá phát hành 10.000 đ/CP cho 01 cổ đông bên ngoài. Hỏi: Việc làm như vậy của HĐQT công ty có đúng quy định của Nhà nước không? Cảm ơn luật sư!

 Có nhiều hình thức chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ được quy định tại

 Có nhiều hình thức chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ được quy định tại điều 122 Luật Doanh nghiệp: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu; Chào bán ra công chúng; Chào bán cổ phần riêng lẻ. Nếu công ty của bạn muốn chào bán cổ phần cho một cổ đông là tổ chức và đối tác chiến lược theo hình thức phát hành cổ phần riêng lẻ thì căn cứ các điều 4, điều 5, điều 6, điều 7, điều 8 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán, doanh nghiệp của bạn cần chú ý những điểm sau:

1. Về hồ sơ chào bán cổ phần cần có:

a) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 58);

b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

c) Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;

d) Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư (nếu có);

đ) Tài liệu chứng minh đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và tuân thủ quy định về hình thức đầu tư trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).

Ngoài ra, cần có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

2. Về thủ tục thực hiện

Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên UBCK nhà nước; trong 10 ngày UBCKNN sẽ yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu cần); trong 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN thông báo cho tổ chức đăng ký và công bố trên trang thông tin điện tử về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức đăng ký.Trong vòng 10 ngày kể từ khi hoàn thành đợt chào bán, tổ chức phát hành gửi báo cáo kết quả đợt chào bán theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho UBCKNN.

Sau đó doanh nghiệp thông báo lên Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận doanh nghiệp.

: Chào bán cho các cổ đông hiện hữu; Chào bán ra công chúng; Chào bán cổ phần riêng lẻ. Nếu công ty của bạn muốn chào bán cổ phần cho một cổ đông là tổ chức và đối tác chiến lược theo hình thức phát hành cổ phần riêng lẻ thì căn cứ các điều 4, điều 5, điều 6, điều 7, điều 8 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán, doanh nghiệp của bạn cần chú ý những điểm sau:

1. Về hồ sơ chào bán cổ phần cần có:

a) Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 58);

b) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

c) Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;

d) Tài liệu cung cấp thông tin về đợt chào bán cho nhà đầu tư (nếu có);

đ) Tài liệu chứng minh đáp ứng tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài và tuân thủ quy định về hình thức đầu tư trong trường hợp chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).

Ngoài ra, cần có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có).

2. Về thủ tục thực hiện

Doanh nghiệp gửi hồ sơ lên UBCK nhà nước; trong 10 ngày UBCKNN sẽ yêu cầu doanh nghiệp chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ (nếu cần); trong 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN thông báo cho tổ chức đăng ký và công bố trên trang thông tin điện tử về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của tổ chức đăng ký.Trong vòng 10 ngày kể từ khi hoàn thành đợt chào bán, tổ chức phát hành gửi báo cáo kết quả đợt chào bán theo mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho UBCKNN.

Sau đó doanh nghiệp thông báo lên Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận doanh nghiệp

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Điều lệ công ty

Thư Viện Pháp Luật

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào