15:34 | 10/09/2016
Loading...

Bộ Tài chính trả lời về thủ tục thanh toán dự án công trình

Một độc giả công tác ở Ban Quản lý Dự án đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, chỉ đạo sửa đổi một số mục, biểu mẫu trong Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước. Theo độc giả, phụ lục số 03a trong Thông tư số 86/2011/TT-BTC về bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán nên sửa theo phụ lục số 02 của Thông tư số 09/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình. Đồng thời, Giấy đề nghị thanh toán quy định tại phụ lục số 05 của Thông tư số 86/2011/TT-BTC nên thay thế bằng Phiếu giá như đã thực hiện trước đây. Ngoài ra, độc giả cho rằng, thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2% trên Giấy đề nghị thanh toán để đóng cho các địa phương nơi công trình đi qua nên nộp cho Cục Thuế, còn chuyện phân chia thì do địa phương quyết định.

Không có cơ sở thay thế Giấy đề nghị thanh toán

Theo Bộ Tài chính, về đề nghị thay thế Giấy đề nghị thanh toán theo Phiếu giá như đã thực hiện trước đây là không phù hợp với quy định hiện hành vì theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng thực hiện, định mức, đơn giá, dự toán các loại công việc, chất lượng công trình.

Vì vậy, trong Giấy đề nghị thanh toán chỉ yêu cầu chữ ký của chủ đầu tư mà không có chữ ký của nhà thầu như Phiếu giá trước đây.

Còn việc thu thuế GTGT 2% trên Giấy đề nghị thanh toán, theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, thì "Kho bạc nhà nước có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào NSNN theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình xây dựng trên địa bàn bằng nguồn vốn NSNN".

Thực hiện nội dung trên, Bộ Tài chính đã hướng dẫn dòng "thuế GTGT" trong Giấy đề nghị thanh toán, còn việc phân chia do Kho bạc nhà nước thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Nghiên cứu sửa đổi biểu mẫu nếu không phù hợp

Phụ lục số 03a (Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán) ban hành kèm theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC có các tiêu chí tương tự như Phụ lục số 02 của Thông tư số 09/2011/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Do đó, các chủ đầu tư chỉ cần điền các số liệu tại phụ lục số 02 vào mẫu biểu số 03a gửi Kho bạc nhà nước để thực hiện thanh toán.

Theo Bộ Tài chính, sau 6 tháng kể từ ngày Thông tư số 86/2011/TT-BTC có hiệu lực, các Chủ đầu tư đã thực hiện tốt theo quy định này và không có phản hồi đề nghị sửa đổi.

Ngoài ra, việc thực hiện theo mẫu biểu mới giúp cho cơ quan kiểm soát chi (Kho bạc nhà nước) đầy đủ thông tin hơn về quản lý thanh toán vì có thêm cột lũy kế (điểm khác với mẫu biểu của Bộ Xây dựng).

Tuy nhiên, trong năm 2012, xuất phát từ thực tế, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, khảo sát về vấn đề này, nếu cần thiết sẽ có sửa đổi cho phù hợp.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bộ Tài chính

Thư Viện Pháp Luật

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào