Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Có được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tạm hoãn hợp đồng lao động không?

18:57 26/04/20

"Do dịch Corona, nên tôi và công ty hoãn hợp đồng, hiện tại tôi đang không làm việc, vậy có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?" - Đây là thắc mắc của anh Minh Tuấn (TP.HCM).

Theo Điều 49 Luật việc làm 2013 có quy định về điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Điều 49. Điều kiện hưởng

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

…”.

Như vậy, điều kiện đầu tiên và tiên quyết để được hưởng trợ cấp thất nghiệp là phải “chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc”. 

Việc tạm hoãn hợp đồng lao động không phải là căn cứ để chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động 2012

Do đó, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì mối quan hệ lao động vẫn tồn tại và tất nhiên sẽ không đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Chuyên viên HTPL Văn Vinh

2,327