Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Người lao động tạm hoãn hợp đồng do ảnh hưởng Covid-19 được hỗ trợ bao nhiêu?

16:11 25/04/20

Tôi làm việc cho một công ty được 2 năm, đầu năm nay dịch bệnh dẫn đến công ty không có doanh thu nên đã quyết định tạm hoãn hợp đồng với tôi. Cho hỏi tôi có thuộc trường hợp được hỗ trợ từ Chính phủ không? Nếu được thì được bao nhiêu? - Chị Minh Hằng (Nghệ An).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Căn cứ Tiết 1 Mục II Nghị Quyết 42/NQ-CP năm 2020 quy định đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ đối với người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 như sau:

"Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và không quá 3 tháng."

Như vậy, nếu người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng (hằng tháng). Thời gian hỗ trợ tính từ 01/4/2020 và không quá 3 tháng.

Quang Bình

1,477