Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Người sử dụng lao động trong dịch Covid-19 được hỗ trợ thế nào?

15:33 25/04/20

Bên tôi là trường mầm non tư thục, do dịch bệnh nên trường ngưng hoạt động, do không có doanh thu nên việc chi trả lương cũng gặp nhiều khó khăn. Cho hỏi trường hợp này trường tôi có được nhà nước hỗ trợ gì không? - Chị Minh Thu (Đồng Nai).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Căn cứ Tiết 2 Mục II Nghị Quyết 42/NQ-CP năm 2020 quy định đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ đối với người bị ảnh hưởng bởi Covid-19 như sau:

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

Như vậy, người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động trong tháng 4 - tháng 6 thì được vay không đảm bảo 50% tiền lương tối thiểu vùng với lãi suất 0% với thời hạn tối đa là 12 tháng.

Quang Bình

549