Logo

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được nhận tiền hỗ trợ Covid-19?

16:12 25/04/20

Em có nghe nói về gói hỗ trợ của Chính phủ cho đối tượng chịu ảnh hưởng của Covid-19. Vậy hiện nay em không có việc làm và đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có thuộc đối tượng này không? Anh Hùng Sỹ (Quảng Ninh).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giải đáp như sau:

Theo Mục II Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thì đối tượng được nhận hỗ trợ bao gồm:

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Ngoài ra, theo tinh thần Nghị quyết 41/NQ-CP năm 2020 thì Chính phủ chỉ đạo sẽ không hỗ trợ dàn trải cho mọi đối tượng, đảm bảo hỗ trợ theo nguyên tắc: Chỉ hỗ trợ cho các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc làm, ngừng việc làm, không bảo đảm mức sống tối thiểu do tác động trực tiếp của dịch... 

Như vậy, theo quy định này thì người bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ. Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì sẽ không được nhận thêm tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thùy An

584