Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6537/TCHQ-GSQL 2018 lưu giữ máy móc thiết bị

Số hiệu: 6537/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 08/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6537/TCHQ-GSQL
V/v lưu giữ máy móc, thiết bị

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 1200/HQQNg-NV ngày 23/10/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến đề nghị thuê kho để lưu giữ máy móc, thiết bị nhập khẩu đã về đến Việt Nam của Công ty TNHH Mensa Industries do dự án không kịp tiến độ hoàn thiện kho chứa hàng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Điều 47 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, xem xét nhu cầu thuê kho và điều kiện kho thuê theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2018 của Bộ Tài chính để hướng dẫn Công ty TNHH Mensa Industries thực hiện thủ tục khi mang máy móc, thiết bị gửi kho bên ngoài như sau:

- Công ty thông báo bằng văn bản tới Chi cục Hải quan quản lý doanh nghiệp chế xuất về địa điểm kho thuê, thời gian bắt đầu, kết thúc thuê kho; kế hoạch nhận lại máy móc, thiết bị từ kho thuê để cơ quan hải quan thực hiện giám sát khi giao, nhận máy móc, thiết bị giữa các bên.

- Khi đưa máy móc, thiết bị đến kho thuê thì lập Biên bản bàn giao máy móc, thiết bị tại nhà máy của Công ty TNHH Mensa Industries hoặc tại kho cho thuê đối với trường hợp máy móc thiết bị được đưa từ cảng nhập khẩu đến kho cho thuê và thực hiện niêm phong hàng hóa đối với trường hợp hàng hóa niêm phong được hoặc ghi nhận lại hình ảnh của hàng hóa đối với trường hợp hàng hóa không niêm phong được. Trong Biên bản bàn giao có xác nhận của ba bên gồm Công ty TNHH Mensa Industries, chủ kho cho thuê và đại diện cơ quan hải quan quản lý Công ty TNHH Mensa Industries; thông tin về máy móc, thiết bị như tên hàng, số lượng, model, ký mã hiệu, ngày bàn giao hàng hóa, số/ngày tờ khai nhập khẩu hàng hóa đó, số niêm phong đối với trường hợp hàng hóa niêm phong được hoặc hình ảnh hàng hóa đối với trường hợp hàng hóa không niêm phong được.

- Khi nhận lại máy móc, thiết bị từ kho thuê thì lập Biên bản bàn giao máy móc, thiết bị tại nhà máy của Công ty TNHH Mensa Industries và kiểm tra, đối chiếu niêm phong hoặc hình ảnh của hàng hóa tại Biên bản bàn giao khi giao hàng hóa đến kho thuê với thực tế hàng hóa nhận lại. Trong Biên bản bàn giao có xác nhận của ba bên gồm Công ty TNHH Mensa Industries, chủ kho cho thuê và đại diện cơ quan hải quan quản lý Công ty TNHH Mensa Industries, xác nhận máy móc, thiết bị nhận lại phù hợp với máy móc, thiết bị đã đưa đến kho thuê.

2. Công ty có trách nhiệm lưu giữ nguyên trạng máy móc, thiết bị tại kho thuê và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa máy móc, thiết bị lưu giữ tại kho thuê mà không khai báo hải quan. Chi cục hải quan quản lý DNCX có trách nhiệm thực hiện kiểm tra đột xuất tình trạng hàng hóa gửi kho khi có dấu hiệu nghi vấn hàng hóa gửi kho không đúng hoặc tự ý tiêu thụ nội địa hàng hóa gửi kho.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tổng cục;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6537/TCHQ-GSQL ngày 08/11/2018 về lưu giữ máy móc, thiết bị do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.903

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!