Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 65/TCHQ-KTTT xem lại quyết định hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 65/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 07/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 65/TCHQ-KTTT
V/v xem lại quyết định hành chính

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Hải quan Thanh Hoá

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo số 1535/TCHQ-KTTT ngày 23/12/2009 Cục Hải quan Thanh Hoá về việc báo cáo kết quá thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 về giá tính thuế của tờ khai số: 145/NK/KD/NB ngày 02/6/2009 nhập khấu tại Chi cục Hải quan Ninh Bình - Cục Hải quan Thanh Hoá. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra dữ liệu tại thời điểm hiện nay thì đối với tờ khai 119/NKD ngày 15/5/2009 Cục Hải quan Thanh Hoá vẫn chưa có kết quá điều chỉnh trên Hệ thống GTT22.

Về mức giá xác định của mặt hàng xe ôtô sat xi có buồng lái hiệu DongFeng 1311Al nhập khấu theo tờ khai số 145/NK/KD/NB ngày 02/6/2009, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số 2086/TCHQ-KTTT ngày 20/10/2009 theo đúng quy định. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Thanh Hoá căn cứ vào Nghị định Số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008

của Bộ Tài Chính về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu để xác định mức giá của tờ khai nêu trên theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thanh Hoá biết và thực

hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo)
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 65/TCHQ-KTTT xem lại quyết định hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.432
DMCA.com Protection Status

IP: 3.87.147.184