Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6471/TXNK-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế xuất nhập khẩu Người ký: Trần Bằng Toàn
Ngày ban hành: 14/07/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUT NHẬP KHU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6471/TXNK-CST
V/v nhập khẩu tại chỗ theo loại hình SXXK

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH MJ Logistcs Hà Nội;
(Tầng 5, TTC Tower, Lô B
1A, Cụm sản xuất TTCN và CNN, Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội)
- Công ty TNHH Hi-Lex Việt Nam;
(Lô C8, KCN Nomura, huyện An Dương, TP. Hải Phòng)
- Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ;
(S
36 Ông Ích Đường, P. Hòa Thọ Đông, QCẩm Lệ, Đà Nng)
- Tổng Công ty CP May Việt Tiến;
(S
7 Lê Minh Xuân, P.7, Q. Tân Bình, TP. HCM)
- Công ty TNHH HanesBrands Việt Nam;
(Thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên)
- Công ty TNHH Hwaseung Vina;
(KCN Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch, Đồng Nai)
- Công ty CP Quốc tế Phong Phú;
(48 đường Tăng Nhơn Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức, TP. HCM)

- Công ty TNHH Hải Quan ShinHan Việt Nam;
(Tầng 8, Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình
1, Q. Nam TLiêm, Hà Nội)
- Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam;
(Số D
10/89Q, Đường Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. HCM)

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được các công văn số 20211105-01 ngày 02/6/2021 của Công ty TNHH MJ Logistcs Hà Ni, số 20210607/HLV-CV ngày 07/6/2021 của Công ty TNHH Hi-Lex Việt Nam, số 361/CV-HT ngày 11/5/2021 của Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ, số 98/CV-VTEC ngày 28/4/2021 của Tng Công ty CP May Việt Tiến, số 161/2021/HYS-CV ngày 27/5/2021 và số 189/2021/HYS-CV ngày 22/6/2021 của Công ty TNHH HanesBrands Việt Nam, số 18062021-1/HS2021 ngày 18/6/2021 của Công ty TNHH Hwaseung Vina, số 25/CV-XNK ngày 17/6/2021 của Công ty CP Quốc tế Phong Phú, số 02/TCHQ/2020 ngày 17/6/2021 của Công ty TNHH Hải Quan ShinHan Việt Nam, số 20210701/XNK-PYV ngày 01/7/2021 của Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ theo loại hình sản xuất hàng xuất khẩu quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021. Về vn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) có ý kiến như sau:

Về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ theo loại hình sản xuất xuất khẩu quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 được nêu tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3487/TCHQ-TXNK ngày 12/7/2021 (đính kèm công văn) hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Trường hợp doanh nghiệp nội địa nhập khẩu hàng hóa trực tiếp từ doanh nghiệp chế xuất để sản xut hàng hóa xuất khẩu thông qua hợp đồng mua bán thì được miễn thuế nhập khẩu nếu đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. Tờ khai sử dụng mã loại hình E31- nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất bán hàng cho tổ chức, cá nhân nước ngoài nhưng được tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp nội địa thông qua hợp đồng mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp nước ngoài thì hàng hóa do doanh nghiệp nội địa nhập khu tại chỗ từ doanh nghiệp chế xuất được miễn thuế nhập khẩu nếu đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. Tờ khai sử dụng mã loại hình E31 - nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu, được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế GTGT.

2. Trường hợp doanh nghiệp nội địa ký hợp đồng mua hàng hóa với thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam, được thương nhân nước ngoài chỉ định nhận hàng hóa từ doanh nghiệp khác tại Việt Nam thì sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai theo loại hình nhập kinh doanh (A11) hoặc nhập kinh doanh sản xuất (A12), phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/6/2021 của Tổng cục Hải quan (đính kèm công văn).

Đối với các loại thuế khác doanh nghiệp phải kê khai nộp thuế tương ứng với mã loại hình tờ khai A11, A12.

Khi sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đưa vào sản xuất và thực xuất khẩu ra nước ngoài hoặc khu phi thuế quan thì doanh nghiệp được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu tại chỗ cấu thành trong sản phẩm đã xuất khẩu theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) thông báo để Công ty TNHH MJ Logistcs Hà Nội, Công ty TNHH Hi-Lex Việt Nam, Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ, Tng Công ty CP May Việt Tiến, Công ty TNHH HanesBrands Việt Nam, Công ty TNHH Hwaseung Vina, Công ty CP Quốc tế Phong Phú, Công ty TNHH Hải Quan ShinHan Việt Nam, Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưng (đ b/c);
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6471/TXNK-CST ngày 14/07/2021 về nhập khẩu tại chỗ theo loại hình sản xuất xuất khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


249

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.172.77