Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6296/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục nhập khẩu dây điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6296/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6296/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu dây điện

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
(Số 08 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1051/TĐC-HCHQ ngày 12/6/2015 của Quý Tổng cục trả lời công văn số 5002/TCHQ-GSQL ngày 02/6/2015, qua nghiên cứu thực hiện, Tổng cục Hải quan thấy còn một số điểm chưa rõ như sau:

1. Tại Thông báo số 79/CCTĐC-QLCL ngày 18/7/2014 và số 80/CCTĐC-QLCL ngày 18/7/2014 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hải Dương (Chi cục TĐC) có kết luận loại dây điện bọc nhựa XLPVC 25VAC/60VDC “không thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, người nhập khẩu chịu trách nhiệm về chất lượng theo các quy định của pháp luật hiện hành".

Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 22/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định: “dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC không được quy định cụ thể tại các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN thì không được sản xuất, nhập khẩu”.

Như vậy, việc giải quyết của Chi cục TĐC Hải Dương nêu trên có phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 22/2011/TT-BKHCN không? (có văn bản nào điều chỉnh đến quy định này không?)

2. Về việc phân biệt dây điện nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng:

Tại mục 1 công văn số 1051/TĐC-HCHQ Quý Tổng cục chỉ nêu các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với dây điện bọc nhựa PVC, trong đó chưa mô tả rõ loại dây điện nào phải kiểm tra chất lượng, loại dây điện nào không phải kiểm tra chất lượng. Đây là điểm vướng mắc chính của doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

Để giải quyết vướng mắc, đề nghị Quý Tổng cục cho biết cách xác định dây điện nào thuộc mục 4.1 Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ (phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu) và loại dây điện nào không thuộc đối tượng phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Căn cứ chủ yếu để doanh nghiệp và cơ quan hải quan kiểm tra và xác định là dựa trên hồ sơ nhập khẩu lô hàng và thông số kỹ thuật ghi trên vỏ dây điện nhập khẩu (hạn chế việc phải trưng cầu giám định mới xác định được đâu là dây điện phải kiểm tra chất lượng và đâu là dây điện không phải kiểm tra chất lượng).

Tổng cục Hải quan rất mong sự quan tâm phối hợp của Quý Tổng cục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT,GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6296/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục nhập khẩu dây điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.500
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168