Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5414/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn bổ sung Công văn 5180/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5414/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5414/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn bổ sung công văn số 5180/TCHQ-GSQL ngày 30/8/2013

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 30/8/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5180/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện điểm 2 công văn số 8319/BTC-TCT ngày 27/6/2013 của Bộ Tài chính tăng cường quản lý đối với các DN xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản. Liên quan đến nội dung tại điểm 2 công văn số 5180/TCHQ-GSQL dẫn trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung như sau:

Sau khi đã thực hiện đúng quy định tại Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC, Điều 20 Thông tư số 196/2012/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan (công văn số 1454/TCHQ-GSQL ngày 05/4/2011, số 3432/TCHQ-GSQL ngày 19/7/2011 của Tổng cục Hải quan), thì Lãnh đạo Chi cục kiểm tra, ký tên và đóng dấu Chi cục bên cạnh chữ ký và dấu của công chức thừa hành tại ô 31 (xác nhận của hải quan giám sát) trên mẫu tờ khai HQ/2012-XK ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính áp dụng đối với thủ tục hải quan truyền thống và Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính áp dụng đối với thủ tục hải quan điện tử.

Các nội dung hướng dẫn khác tại công văn số 5180/TCHQ-GSQL ngày 30/8/2013 không thay đổi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Đỗ H.A.Tuấn – Thứ trưởng BTC (để b/c);
- LĐTC (để b/cáo);
- Tổng cục Thuế (để phối hợp);
- Ban QLRR, Cục ĐTCBL, Cục Thuế XNK, Cục KTSTQ, Thanh tra TC, Vụ PC, Ban CCHĐH Hải quan (để p/hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5414/TCHQ-GSQL năm 2013 hướng dẫn bổ sung Công văn 5180/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.637

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.212.98