Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 451/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc trong việc kiểm tra C/O mặt hàng than do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 451/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 451/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc trong việc kiểm tra C/O mặt hàng than

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ.

Trả lời công văn số 69/HQCT-NV ngày 10/01/2018 của Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ về việc nộp C/O đối với mặt hàng than nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc gia hạn thời gian nộp bản chính Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mặt hàng than nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ căn cứ công văn số 1537/BTC-TCHQ ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính để thực hiện. Trường hợp nghi ngờ về tính hợp lệ của C/O, yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ gửi bản chính Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) kèm toàn bộ hồ sơ lô hàng về Tổng cục Hải quan để tiến hành xác minh;

2. Đối với trường hợp quá 30 ngày kể ngày đăng ký tờ khai mà người khai hải quan không nộp bản chính C/O, yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ căn cứ quy định tại Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ và Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 127/2013/NĐ-CP để xử lý theo quy định; chưa giải quyết thông quan cho lô hàng cho đến khi người khai hải quan nộp C/O bản chính; đồng thời không cho phép doanh nghiệp được chậm nộp bản chính C/O các lô hàng nhập khẩu tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 451/TCHQ-GSQL năm 2018 về vướng mắc trong việc kiểm tra C/O mặt hàng than do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.447

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250