Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4134/TCHQ-GSQL về xuất khẩu xỉ than, tro bay do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4134/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4134/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu xỉ than, tro bay

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1126/HQQN-NV ngày 06/8/2008 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị hướng dẫn việc xuất khẩu xỉ than, tro bay của nhà máy nhiệt điện sang Trung Quốc tại Khu chuyển tải Vạn Gia, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Xỉ than, tro bay:

Việc xuất hàng xỉ than, tro bay thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Về thủ tục hải quan: Chứng từ hồ sơ xuất khẩu lô hàng thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, không được đặt ra yêu cầu nộp thêm các chứng từ không có trong quy định;

Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng phải kiểm tra hồ sơ, thực tế hàng hóa theo hướng dẫn tại Điểm III Mục 1 Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo yêu cầu quản lý chặt chẽ, tránh những trường hợp doanh nghiệp gian lận khai hải quan là xuất khẩu xỉ than, tro bay nhưng thực xuất khẩu là than. Lưu ý, Bộ Công thương có công văn số 4661/BCT-CNNg ngày 03/6/2008 tạm dừng xuất khẩu nguồn than tận thu từ xỉ than, tro bay của nhà máy nhiệt điện.

2. Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Khu chuyển tải Vạn Gia:

Do đặc thù tại Vạn Gia là Khu chuyển tải được phép làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu nên cần có biện pháp quản lý chặt chẽ. Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ động nghiên cứu, đề xuất quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu riêng cho Khu chuyển tải Vạn Gia, báo cáo Tổng cục xem xét ban hành trong tháng 9/2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4134/TCHQ-GSQL về xuất khẩu xỉ than, tro bay do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.269
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.76.193