Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2921/TCHQ-TXNK năm 2016 về thông quan hàng hóa nhập khẩu là hóa chất xử lý nước nuôi trồng thủy sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2921/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 11/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2921/TCHQ-TXNK
V/v thông quan hàng hóa

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Việt Thắng Lợi.
(Số 1518 Chung cư Vũng Tàu Seaview 1 - Trung tâm đô thị Chí Linh - Phường 10 - Tp. Vũng tàu).

 

Trả lời công văn số 03/2016 ngày 01/04/2016 của Công ty TNHH Việt Thắng Lợi về đề nghị được thông quan lô hàng nhập khẩu hóa chất xử lý nước nuôi trồng thủy sản đã cập Cảng ICD Phước Long 3 vào ngày 08/3/2016 (số vận đơn: PSBKK16-030035), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian chờ xem xét, giải quyết về ấn định thuế GTGT, để tạo thuận lợi cho Công ty, giao Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, thông quan lô hàng thuộc vận đơn nêu trên với điều kiện:

- Ngoài khoản nợ thuế ấn định (353.475.666 đồng), Công ty không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác.

- Số tiền nợ thuế nêu trên phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

- Các lô hàng phát sinh phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng, hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định.

- Công ty phải cam kết thực hiện quyết định cuối cùng về xử lý số tiền thuế GTGT nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Việt Thắng Lợi biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK-Xuân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2921/TCHQ-TXNK năm 2016 về thông quan hàng hóa nhập khẩu là hóa chất xử lý nước nuôi trồng thủy sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


669
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.207.89