Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 1568/TCHQ-GSQL 2022 thực hiện C/O mẫu D mới

Số hiệu: 1568/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 04/05/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1568/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện C/O mẫu D mới

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ skết quả Phiên họp giữa kỳ SCAROO diễn ra ngày 21/4/2022 theo hình thức trực tuyến liên quan đến việc thực hiện OCP ATIGA mới đối với các chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D được cấp kể từ ngày 01/5/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố như sau:

- Thể thức C/O cấp sau: Trường hợp C/O mẫu D được cấp sau ngày xuất khẩu, C/O phải được đánh dấu tích vào ô số 13 “Issued Retroactively” thay vì sau 03 ngày như trước đây.

- Bỏ cụm từ “Preferential Treatment Given under ASEAN Industrial Cooperation Scheme” tại ô số 4 và bỏ phần hướng dẫn về AICO tại dòng 1, dòng 2 mặt sau C/O.

- Sửa đổi dòng thứ 12 mặt sau C/O từ “Original CO (form D)” thành “Original Proof(s) of Origin”.

- Sửa đổi tại ô số 4 trên C/O từ “Signaturenof Authorised Signatory of the Importing Country” thành “Signature of Authorised Signatory of the Customs Authority of the Importing Country”

- C/O mẫu D gồm một bản chính và hai bản sao, bỏ quy định “Bản sao cac-bon” để chấp nhận C/O được in trên giấy A4.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý) để được hướng dẫn, giải quyết./.

(Đính kèm mẫu C/O mới và mặt sau Overleaf Notes sửa đổi)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

MINISTRY OF FINANCE OF VIETNAM
GENERAL DEPARTMENT OF VIETNAM CUSTOMS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 1568/TCHQ-GSQL
Issues a new certificate of origin (C/O) form D

Hanoi, May 04, 2022

 

To: Departments of Customs of provinces and cities of Vietnam.

On the basis of results of the mid-term online meeting SCAROO on April 21, 2022 related to the new Operational Certification Procedures (OCP) under the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) applied to certificates of origin form D granted from May 01, 2022, the General Department of Vietnam Customs provides guidance to Departments of Customs of provinces and cities as follows:

- For C/O form D granted after the date of export, box 13 “Issued Retroactively” on the C/O must be ticked instead of the box "after 03 days" as before.

- The phrase "Preferential Treatment Given under ASEAN Industrial Cooperation Scheme” in box 4 and guidance on AICO in lines 1 and 2 overleaf of each C/O shall be removed.

- Line 12 overleaf of the C/O shall be replaced from “Original CO (form D)” to “Original Proof(s) of Origin”..

- Box 4 on the C/O shall be replaced from “Signature of Authorised Signatory of the Importing Country” to “Signature of Authorised Signatory of the Customs Authority of the Importing Country”

- A C/O form D shall include an original and two copies and carbon copies shall be ruled out so that the C/O is permitted to be printed on A4 papers.

For your information and implementation. Difficulties arising in the implementation period should be reported to the General Department of Vietnam Customs (via Customs Control and Supervision Department) for handling./.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

PP. DIRECTOR GENERAL
DEPUTY DIRECTOR GENERAL
Mai Xuan Thanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1568/TCHQ-GSQL ngày 04/05/2022 thực hiện C/O mẫu D mới do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.702

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!