Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1307/TCNL-KHCN 2015 áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Số hiệu: 1307/TCNL-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Năng lượng Người ký: Đỗ Đức Quân
Ngày ban hành: 27/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B CÔNG THƯƠNG
TNG CỤC NG LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

S: 1307/TCNL-KHCN
V/v áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Bộ Công Thương nhận được Công văn số 6467/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện áp dụng mức năng lượng tối thiểu; sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 28 tháng 6 năm 2010; Tổng cục Năng lượng xác nhận các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa và phương tiện, thiết bị theo diện quá cảnh, chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập tái xuất không sử dng năng lượng tại Việt Nam sẽ không phải thực hiện áp dụng dán nhãn bt buộc và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

2. Đi với Công văn số 150625HVS/CV-01 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Công ty TNHH Huyndai - Vinashin về việc áp dụng dán nhãn năng lượng đối với hàng hóa tạm nhập tải xuất, Tng cục Năng lượng đã có Công văn số 1148/TCNL-KHCN ngày 09 tháng 7 năm 2015 trả lời đối vi hàng hóa thuộc diện tạm nhập tái xuất không sử dụng năng lượng tại Việt Nam không phải áp dụng dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng ti thiểu.

3. Ngày 14 tháng 7 năm 2015, Bộ Công Thương đã có Công văn số 7035/BCT-TCNL thống nhất với đề xuất của Tng cục Hải quan (tại Công văn s 5592/TCHQ-GSQL) yêu cầu các doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu các phương tiện, thiết bị kiểm soát theo Quyết định s 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Th tướng Chính phủ được mang hàng hóa về bảo quản ch kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng với điều kiện cung cấp các hồ sơ, chứng t, văn bản cam kết.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Năng lượng đề nghị Tổng cục Hải quan thng nhất áp dng tại các Cục Hi quan tỉnh, thành ph./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Cao Quốc Hưng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Đức Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1307/TCNL-KHCN ngày 27/07/2015 áp dụng hiệu suất mức năng lượng tối thiểu do Tổng cục Năng lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.914

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!