Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4599/TCHQ-TXNK 2015 chuyển lại mẫu để phân tích phân loại Thực phẩm dinh dưỡng

Số hiệu: 4599/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 21/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4599/TCHQ-TXNK
V/v chuyển lại mẫu để phân tích phân loại lại sản phẩm

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần thực phẩm sản xuất và thương mại Sài Gòn I.
(Đ/c: 48 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số CV/2615/SFC ngày 15/05/2015 của Công ty Cổ phần thực phẩm sản xuất và thương mại Sài Gòn I đề nghị chuyển lại mẫu để phân tích phân loại lại đối với mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng Esteem Meal Replacement For Weight Control Latte Macchiato Flavour, 35 gram x 150 túi/carton” do công ty nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 10022174316/A11 ngày 03/12/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KV IV - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4, Điều 11 Quy chế phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngành hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 4023/QĐ-TCHQ ngày 9/12/2013 của Tổng cục Hải quan, trường hợp Doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân tích và đề nghị giám định lại thì:

- Đơn vị yêu cầu phân tích phải xác định rõ những lý do của doanh nghiệp không đồng ý với kết quả phân tích này.

- Đơn vị yêu cầu phân tích gửi văn bản đề nghị đơn vị phân tích liên quan giải quyết cho doanh nghiệp nhận lại một phần mẫu còn đang được lưu theo quy định tại đơn vị phân tích, để làm thủ tục giám định.

Trên cơ sở đó, đề nghị Công ty Cổ phần thực phẩm sản xuất và thương mại Sài Gòn I liên hệ với Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KV IV - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh trong trường hợp đề nghị nhận lại mẫu lưu đi giám định theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần thực phẩm sản xuất và thương mại Sài Gòn I biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KV IV (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPLHHXNK;
- TTPTPLHHXNK - Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4599/TCHQ-TXNK ngày 21/05/2015 về việc chuyển lại mẫu để phân tích phân loại lại đối với mặt hàng Thực phẩm dinh dưỡng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.493

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!