Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2231TCHQ/VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Chu Văn Nhân
Ngày ban hành: 16/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2231 TCHQ/VP
V/v nơi làm việc của Trung tâm Phân tích phân loại phía Nam

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: 

 - Trường Cao đẳng Hải quan.
 - Trung tâm phân tích phân loại phía Nam
 - Vụ kế hoạch Tài chính

Triển khai thực hiện Quyết định số 32/2003/QĐ-BTC ngày 17/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Trung tâm phân tích, phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam trực thuộc Tổng cục hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao cho Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hải quan, Vụ trưởng Vụ kế hoạch Tài chính (chủ trì),  giám đốc Trung tâm phân tích phân loại phía Nam chủ động bàn bạc thống nhất thực hiện theo hướng dẫn sử dụng một phần diện tích nhà làm việc hiện có của Trường cao Đẳng Hải quan giao cho Trung tâm phân tích phân loại phía Nam để bố trí làm việc được ngay; trên cơ sở đó đảm bảo hoạt động của Trung tâm phân tích phân loại có thể giúp cho việc trực quan giảng dạy và học tập tại Trường.

2. Về lâu dài, nghiên cứu phương án xây dựng cơ sở của Trung tâm PTPL trình Lãnh đạo Tổng cục.

3. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Hải quan phụ trách các mảng công tác và các đơn vị liên quan chỉ đạo sát sao. Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương thực hiện, tạo điều kiện để Trung tâm Phân tích phân loại phía Nam sớm triển khai hoạt động.

Thừa lệnh Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Văn phòng Tổng cục xin thông báo để các đồng chí biết và thực hiện./.

 

 

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG
TCHQ CHÁNH VĂN PHÒNG
Chu Văn Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2231 TCHQ/VP ngày 16/05/2003 của Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính về nơi làm việc của Trung tâm Phân tích phân loại phía Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.612

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!