Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 116/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc nộp bổ sung C/O

Số hiệu: 116/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Nai

Trên cơ sở báo cáo vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiến nghị với Đoàn công tác kiểm tra xuất xứ, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc xử lý các vướng mắc liên quan đến nộp bổ sung C/O, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về khai báo nộp bổ sung C/O:

Cơ quan hải quan chấp nhận nộp bổ sung C/O cho các lô hàng nhập khẩu với điều kiện tại thời điểm làm thủ tục hải quan người khai hải quan có công văn đăng ký nộp bổ sung C/O và được Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai chấp nhận. Thời hạn nộp bổ sung thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016, số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016 và số 3019/BTC-TCHQ ngày 9/3/2017.

2. Về nộp bổ sung C/O:

Đối với các tờ khai đăng ký trước ngày 11/9/2017, cơ quan hải quan chấp nhận nộp bổ sung C/O (hướng dẫn tại công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016) cho các trường hợp đăng ký tờ khai bổ sung sau thông quan AMA sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng có công văn nộp bổ sung C/O có xác nhận của cơ quan hải quan về việc đã nộp bổ sung C/O trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Đối với các tờ khai đăng ký kể từ ngày 11/9/2017, yêu cầu Cục Hi quan tỉnh Đồng Nai thực hiện đúng hướng dẫn tại công văn số 5975/TCHQ-GSQL ngày 11/9/2017.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lư
u VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 116/TCHQ-GSQL ngày 09/01/2018 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.969

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!