Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7639/VPCP-CN năm 2017 giải pháp xử lý chống ngập dọc Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7639/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 20/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7639/VPCP-CN
V/v giải pháp xử lý chống ngập dọc Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5370/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 5 năm 2017) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4955/BKHĐT-KCHTĐT ngày 19 tháng 6 năm 2017), Tài chính (văn bản số 7949/BTC-ĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 5432/BNN-TCTL ngày 03 tháng 7 năm 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (văn bản số 2136/UBND-KT ngày 16 tháng 6 năm 2017) về giải pháp xử lý chống ngập dọc Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải lựa chọn những đoạn tuyến, điểm xung yếu nhất thường xuyên bị ngập lụt trên Quốc lộ 1A đoạn qua tnh Bạc Liêu, đề xuất sử dụng nguồn vốn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo nguyên tắc của Quốc hội tại Nghị quyết số 99/2015/QH13 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3198/VPCP-QHĐP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

2. Bộ Giao thông vận tải rà soát, cập nhật quy hoạch giao thông trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, có xét đến tình hình ngập lụt, úng, triều cường do ảnh hưởng biến đổi khí hậu theo Quy hoạch thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước bin dâng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1397/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2012 và Chương trình đê biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang theo quy định tại Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc trăng, Bạc Liêu.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát Quy hoạch thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước bin dâng với kịch bản mới được cập nhật và điều kiện thực tế để có giải pháp tng thể giải quyết tình trạng ngập lụt, úng, triều cường một cách đồng bộ cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và đời sống của nhân dân trong Vùng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- UBND tỉnh Bạc Liêu;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7639/VPCP-CN năm 2017 giải pháp xử lý chống ngập dọc Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


540
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103