Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5581/VPCP-KTN về chi phí tư vấn thiết kế gói thầu EPC 5A, 5B và chi phí hỗ trợ nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5581/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 10/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5581/VPCP-KTN
V/v chi phí tư vấn thiết kế gói thầu EPC 5A, 5B và chi phí hỗ trợ nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện dự án NMLD Dung Quất

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Giao thông vận tải;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 5778/DKVN-HĐQT ngày 01 tháng 7 năm 2010 và công văn số 5308/DKVN-HĐQT ngày 17 tháng 6 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 4549/BGTVT-KHĐT ngày 07 tháng 7 năm 2010), Xây dựng (công văn số 1169/BXD-KTXD ngày 24 tháng 6 năm 2010), Tài chính (công văn số 9033/BTC-ĐT ngày 09 tháng 7 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4541/BKH-QLĐT ngày 05 tháng 7 năm 2010) về chi phí thiết kế các gói thầu EPC 5A, 5B và chi phí hỗ trợ các nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện các gói thầu EPC số 1+4 & 2+3 dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc bổ sung chi phí khảo sát thiết kế gói thầu 5A dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo tư vấn xác định chi phí cụ thể và điều chỉnh Hợp đồng tư vấn đã ký, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.

2. Đồng ý nguyên tắc xác định các hệ số định mức thiết kế (N), mức độ hoàn thành hồ sơ (K1), hệ số hồ sơ lập bằng tiếng nước ngoài (K3), chi phí bảo hiểm áp dụng trong tính toán chi phí thiết kế gói thầu EPC 5B như đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên. Tập đoàn Dầu khí chỉ đạo tư vấn thiết kế xác định chi phí thiết kế cụ thể, quyết định và chịu trách nhiệm về chi phí thiết kế trên.

3. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết định theo thẩm quyền việc hỗ trợ các nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện các gói thầu EPC 1+4 & 2+3, bảo đảm đúng quy định.

4. Bộ Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tư vấn thiết kế và các nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện dứt điểm việc xác định chi phí thiết kế gói thầu 5A, 5B, mức hỗ trợ các Nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện các gói thầu EPC 1+4 & 2+3 dự án NMLD Dung Quất, bảo đảm mức chi phí được tính đúng, tính đủ và phù hợp với các quy định hiện hành; chủ đầu tư và các nhà thầu phải hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTgCP;
- Ban QLDA NMLD Dung Quất;
- Công ty CP tư vấn thiết kế cảng – kỹ thuật biển;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), NQ (29b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5581/VPCP-KTN về chi phí tư vấn thiết kế gói thầu EPC 5A, 5B và chi phí hỗ trợ nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.573

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182