Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1228/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 25/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1228/BXD-KTQH
V/v: áp dụng Quyết định 135/2007/QĐ-UBND ngày 8/12/2007 của UBND TP HCM

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 1823/SQHKT-QHKTT ngày 23/5/2008 của Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh về việc đề nghị áp dụng Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 của Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh thay cho các quy định tại Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng ban hành năm 2008 đối với nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về cơ bản những quy định trong Quyết định 135/2007/QĐ-UBND ngày 8/12/2007 là phù hợp với các quy định theo Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng năm 2008.

2. Đối với một số quy định về tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng, khoảng lùi công trình quy định trong Quyết định 135/2007/QĐ-UBND ngày 8/12/2007 có sự điều chỉnh khác so với quy định tại Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng để đảm bảo phù hợp với tính đặc thù theo từng khu vực trong thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố về việc áp dụng quy định tại Quyết định 135/2007/QĐ-UBND đối với nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

3. Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12/12/2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho TP Hồ Chí Minh, Sở Quy hoạch Kiến trúc có thể kiến nghị Uỷ ban nhân dân Thành phố chỉ đạo và tổ chức việc nghiên cứu ban hành các Quy định về quản lý kiến trúc quy hoạch để phù hợp với nhu cầu quản lý và phát triển kiến trúc quy hoạch của Thành phố trên cơ sở các quy định tại Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KHCN; Viện KTQH, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1228/BXD-KTQH ngày 25/06/2008 về việc áp dụng Quyết định 135/2007/QĐ-UBND ngày 8/12/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Bộ xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.726

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!