Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6072/VPCP-TH năm 2012 về tổ chức tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6072/VPCP-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 10/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6072/VPCP-TH
V/v tổ chức tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại văn bản số 2714/TTr-BNV ngày 30 tháng 7 năm 2012 về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam có văn bản hướng dẫn các Bộ, cơ quan, địa phương chỉ đạo tổ chức Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước tiến hành tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ dự thảo báo cáo tổng kết chung, đồng thời đề xuất các hình thức khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 487/CT-TTg.

2. Giao Bộ Tài chính bố trí kinh phí tổ chức tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nội vụ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định;
- Các vụ: KTTH, TCCV, KGVX, PL, KNTN; TKBT;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (5b), Nh. 23

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6072/VPCP-TH năm 2012 về tổ chức tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.379
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.83.37