Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 554/BTĐKT-VP NĂM 2013 về cấp phát, đổi và thu hồi hiện vật khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Số hiệu: 554/BTĐKT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Người ký: Trần Thị Hà
Ngày ban hành: 26/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/BTĐKT-VP
V/v cấp phát, cấp đổi và thu hồi hiện vật khen thưởng

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để tăng cường công tác quản lý hiện vật khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các Bộ, ban, ngành đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện cấp phát, cấp đổi và thu hồi hiện vật khen thưởng như sau:

1. Về cấp phát hiện vật khen thưởng

Nhà nước đảm bảo cấp phát đầy đủ, kịp thời các hiện vật khen thưởng đối với các hình thức khen thưởng được quy định trong Luật Thi đua, Khen thưởng. Các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (kể cả các hình thức khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến), Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cấp phát theo Quyết định khen thưởng của Chủ tịch nước hoặc Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện vật khen thưởng cấp 01 lần cho tập thể, cá nhân được Nhà nước khen thưởng. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp hướng dẫn các tập thể, cá nhân bảo quản và sử dụng hiện vật khen thưởng đúng mục đích, ý nghĩa.

Trong thời gian từ 10 ngày đến 60 ngày, tính từ ngày Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định khen thưởng, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cử người đến nhận hiện vật khen thưởng tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Nếu số lượng nhiều, đơn vị đăng ký với bộ phận cấp phát trước 01 ngày. Nếu không có điều kiện đến nhận trực tiếp, các đơn vị có văn bản đề nghị gửi hiện vật khen thưởng; Văn phòng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ gửi hiện vật khen thưởng qua các dịch vụ vận chuyển, đơn vị trực tiếp thanh toán cước phí cho đơn vị dịch vụ. Các đơn vị ở phía Nam có thể đăng ký, nhận khung bằng tại Cơ quan đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, số nhà 9A, đường Tôn Đản, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Về cấp đổi hiện vật khen thưởng

Để đáp ứng nhu cầu cấp đổi hiện vật khen thưởng của các tập thể và cá nhân có Bằng bị hư hỏng hoặc bị mất, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã và đang thực hiện cấp đổi:

- Bằng Huân chương Kháng chiến, Bằng Huy chương Kháng chiến, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích kháng chiến và Bằng có công với nước;

- Bằng của các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước quy định trong Luật Thi đua, Khen thưởng.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị các Bộ, ban, ngành, địa phương có văn bản chỉ đạo công tác cấp đổi hiện vật khen thưởng, hướng dẫn cụ thể đến cơ sở cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu; tránh tình trạng bổ sung thông tin nhiều lần, kéo dài thời gian, gây bức xúc trong nhân dân. Các trường hợp đã đề nghị cấp đổi từ năm 2011 trở về trước nếu chưa nhận được kết quả, đề nghị các đơn vị gửi lại hồ sơ theo hướng dẫn.

Tờ trình, công văn đề nghị cấp đổi và file mềm gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, số 103 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Sau khi có kết quả, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ thông báo đến các đơn vị; địa điểm nhận Bằng cấp đổi tại Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, số 103 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Các đơn vị đề nghị cấp đổi số lượng nhiều (từ 200 trường hợp trở lên) cử cán bộ cùng phối hợp với Văn phòng Ban (Bộ phận Lưu trữ) giải quyết.

3. Thu hồi hiện vật khen thưởng

Việc thu hồi các hiện vật khen thưởng được thực hiện khi có Quyết định điều chỉnh hoặc thu hồi khen thưởng của Chủ tịch nước.

- Đối với các trường hợp điều chỉnh hình thức khen thưởng, khi có Quyết định điều chỉnh khen thưởng, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng thu lại các hiện vật khen thưởng trước đó và trao hiện vật khen thưởng mới theo Quyết định điều chỉnh khen thưởng.

- Đối với các trường hợp có Quyết định thu hồi khen thưởng, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng thu hồi hiện vật khen thưởng.

Các hiện vật khen thưởng thu hồi nộp về Văn phòng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị trao đổi với Văn phòng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- Các Vụ, đơn vị thuộc Ban;
- Lưu: VP, VT.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 554/BTĐKT-VP NĂM 2013 về cấp phát, đổi và thu hồi hiện vật khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.182

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161