Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5855/UBND-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5855/UBND-KGVX
V/v bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2021 trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, công tác tại Thủ đô Hà Nội nhân dịp đón Tết Dương lịch 2021; thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các ngày lễ lớn của đất nước, Thủ đô trong năm 2021;

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Thành ủy; UBND Thành phố tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2021 trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

- Thời gian bắn: 15 phút (từ 00h00 đến 00h15 ngày 01/01/2021).

- Địa điểm bắn: Khu vực hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Mỹ Đình.

- Tầm bắn: Bắn pháo hoa tầm cao.

UBND Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, khẩn trương phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 theo quy định tại các địa điểm nêu trên.

2. Giao UBND các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm:

- Huy động nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tài trợ việc bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 đảm bảo đúng quy định.

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Đài PT&TH Hà Nội;
- Các báo: Hànộimới, Kinh tế&Đô thị, An ninh Thủ đô, TTXVN phân xã HN;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang, phòng KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KGVXThanh.
(SĐ: 12716)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5855/UBND-KGVX ngày 24/12/2020 về bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.045

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.237.158