Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 28/TTg-KTTH chi bổ sung thu nhập cho cán bộ công chức Ngân hàng Nhà nước theo cơ chế khoán chi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 28/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/TTg-KTTH
V/v chi bổ sung thu nhập cho CBCC Ngân hàng Nhà nước theo cơ chế khoán chi

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 118/TTr-NHNN ngày 16 tháng 10 năm 2007); ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 17007/BTC-TCNH ngày 13 tháng 12 năm 2007) về việc khoán kinh phí hoạt động đối với Ngân hàng Nhà nước và chi bổ sung thu nhập cho cán bộ công chức Ngân hàng Nhà nước theo cơ chế khoán, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được chi bổ sung thu nhập cho cán bộ công chức do thực hiện cơ chế khoán ở mức 0,8 lần lương và phụ cấp lương thực tế thực hiện kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 trở đi. Việc chi bổ sung thu nhập này gắn với hiệu quả công tác và chính sách đãi ngộ phù hợp với đội ngũ, cán bộ, chuyên gia giỏi, có kinh nghiệm, làm việc lâu dài trong lĩnh vực hoạt động sinh lời và các lĩnh vực trọng yếu đặc thù của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế khoán và xác định mức khoán cụ thể đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian từ năm 2008 đến 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- Các Bộ: LĐTB&XH, Nội vụ, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, VX, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3). 24

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 28/TTg-KTTH chi bổ sung thu nhập cho cán bộ công chức Ngân hàng Nhà nước theo cơ chế khoán chi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.981
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.13.39