Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5852/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 27/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5852/VPCP-QHQT
V/v ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 10389/TC-TCĐN ngày 15 tháng 9 năm 2004) về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về  nguyên tắc Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý tài chính điều chỉnh hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng với nội dung như Dự thảo Quy chế trình Thủ tướng Chính phủ tại công văn nói trên.

2. Trước khi ban hành Quy chế, đề nghị Bộ Tài chính:

- Cân nhắc kỹ hơn cơ sở của việc xây dựng các định mức khoán nhằm bảo đảm các mục tiêu vừa hạn chế đến mức cao nhất khả năng gian lận, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả;

- Bổ sung quy định điều chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp đã được phép kinh doanh các dịch vụ nói trên trước ngày ban hành Quy chế theo nguyên tắc doanh nghiệp tiếp tục được kinh doanh theo quy định của giấy phép đầu tư (hoặc của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh);

- Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy chế phối hợp giữa hai Bộ nhằm vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ, vừa không gây phiền hà cho doanh nghiệp.

3. Yêu cầu các cơ quan chuẩn bị mọi điều kiện để thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2005.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5852/VPCP-QHQT ngày 27/10/2004 ngày 27/10/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Qui chế quản lý tài chính đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.839

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.29.69