Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5445/BYT-KH-TC năm 2014 về thực hiện Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 5445/BYT-KH-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Lê Tuấn
Ngày ban hành: 14/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5445/BYT-KH-TC
V/v thực hiện Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 8 năm 2014. Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn có nhiều thay đổi so với Luật Đấu thầu và Nghị định hướng dẫn trước đây, đã bổ sung những quy định mới, trong đó có các quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27 tháng 6 năm 2014 và Bộ Tài chính đã có công văn số 9559/BTC-HCSN ngày 15 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP .

Hiện nay, việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc của các đơn vị có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác phục vụ nhu cầu phòng bệnh, khám bệnh và chữa bệnh được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19 tháng 01 năm 2012 và Thông tư Liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính.

Để bảo đảm thống nhất quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu trong thời gian Liên Bộ chưa ban hành các hướng dẫn mới về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế thực hiện việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP , các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và đồng thời tiếp tục thực hiện lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo các quy định tại các Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC , số 36/2013/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và Thông tư số 37/2013/TT-BYT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế nhưng bảo đảm không trái với các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP .

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có công văn số 2779/BHXH-DVT ngày 30 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn việc thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. Theo đó, trường hợp cơ sở y tế ngoài công lập không chọn áp dụng đấu thầu mua thuốc, vật tư y tế theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì cơ sở y tế đó chỉ được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế theo đúng mặt hàng thuốc và đơn giá thuốc, vật tư y tế đã trúng thầu của các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh trên cùng địa bàn.

Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Tài chính để sớm ban hành Thông tư mới theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP , để chuẩn bị xây dựng Thông tư mới được khả thi và đáp ứng nhu cầu quản lý, Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các quy định hiện hành về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc và vật tư y tế, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc hiện nay và gửi báo cáo, đề xuất bằng văn bản đối với các nội dung, quy định cần sửa đổi, bổ sung về lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc để Liên Bộ nghiên cứu, tổng hợp trong Thông tư hướng dẫn mới. Mọi ý kiến đóng góp xin được gửi bằng văn bản về Bộ Y tế và email: dtthuocbyt@gmail.com để tổng hợp./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Lê Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5445/BYT-KH-TC năm 2014 về thực hiện Thông tư hướng dẫn lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.824
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.150