Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3996/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn 1931/QĐ-BCT áp dụng biện pháp tự vệ chính thức

Số hiệu: 3996/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3996/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 31/5/2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1931/QĐ-BCT (sau đây gọi là Quyết định 1931) áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số mặt hàng tôn màu có mã số HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4020, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999 nhập khẩu vào Việt Nam từ các quốc gia/vùng lãnh thổ khác nhau. Để triển khai thực hiện Quyết định này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn điều kiện để được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch hoặc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ như sau:

1. Quy định về cửa khẩu:

Phải thực hiện thủ tục hải quan tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển tại Tp. Hải Phòng và Tp. Hồ Chí Minh. Tôn màu có xuất xứ từ tất cả các quốc gia/vùng lãnh thổ khi nhập khẩu vào Việt Nam tại các cửa khẩu còn lại thì chịu mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch.

2. Quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ:

Phải nộp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cho cơ quan hải quan khi đăng ký tờ khai hải quan.

Trường hợp cơ quan hải quan có nghi vấn về tính hợp lệ của C/O nhưng chưa đủ cơ sở để từ chối thì tính thuế theo mức thuế suất ngoài hạn ngạch và tiến hành xác minh theo quy định.

Trong thời gian chờ kết quả xác minh theo khoản 3 Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, lượng hàng hóa nhập khẩu áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch sẽ được tạm tính vào lượng hạn ngạch nhập khẩu không chịu thuế tự vệ.

Trường hợp kết quả xác minh xác định C/O hợp lệ thì lô hàng nhập khẩu được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch. Người khai hải quan thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và được xử lý hoàn trả tiền thuế theo quy định.

Trường hợp kết quả xác minh xác định C/O không hợp lệ hoặc quá thời hạn quy định, cơ quan Hải quan không nhận được kết quả xác minh của nước xuất khẩu hoặc thì thông báo cho người khai hải quan biết, và lượng hàng hóa nhập khẩu sẽ không được tính vào lượng hạn ngạch nhập khẩu không chịu thuế tự vệ.

3. Về Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan cấp:

Giao Cục Giám sát quản lý về Hải quan căn cứ Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan cấp theo quy định tại Điểm 9.3, 9.4, 9.5 của Thông báo ban hành kèm Quyết định số 1931 để thông báo cho cơ quan hải quan nơi doanh nghiệp dự kiến làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa thực hiện.

Trường hợp hàng hóa thực tế nhập khẩu vượt quá lượng hàng hóa được cấp trong Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan thì phải áp dụng mức thuế suất ngoài hạn ngạch thuế quan đối với lượng hàng hóa vượt quá.

4. Đối với tôn màu có xuất xứ từ các quốc gia/vùng lãnh thổ khác ngoài Hàn Quốc, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan:

a. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp có công văn gửi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan), trong đó nêu rõ các thông tin sau: tên, địa chỉ người xuất khẩu, người nhập khẩu, tên hàng hóa, mã số HS, lượng hàng (tấn), trị giá (USD), xuất xứ, thời gian dự kiến làm thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu; đồng thời gửi kèm: bản sao hóa đơn thương mại, vận đơn.

b. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ bộ hồ sơ quy định tại điểm 4a. nêu trên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để giải quyết thủ tục hải quan theo quy định và công khai thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

c. Cục Giám sát quản lý về Hải quan phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan theo dõi và đăng tải thông tin về lượng hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch từ các quốc gia/vùng lãnh thổ khác theo quy định tại Điểm 6 Thông báo kèm theo Quyết định số 1931.

5. Đối với sản phẩm tôn màu chất lượng cao:

Ngoài các điều kiện quy định tại điểm 1, 2 nêu trên, khi đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp phải nộp bản chính Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ Công Thương cấp. Trường hợp nhập khẩu nhiều lần thì thực hiện theo dõi trừ lùi theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo nội dung công văn này tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để doanh nghiệp biết, thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Cục QLCT, Cục XNK - Bộ Công thương (để p/h);
- Cục, Vụ: GSQL, CNTT, Thuế XNK, QLRR, Pháp chế - TCHQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL - Thùy Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3996/TCHQ-GSQL ngày 16/06/2017 hướng dẫn Quyết định 1931/QĐ-BCT về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.518

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!