Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15787/BTC-TCHQ phối hợp kiểm tra an ninh đối với hành lý thất lạc tại cảng hàng không, sân bay do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15787/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15787/BTC-TCHQ
V/v phối hợp kiểm tra an ninh đối với hành lý thất lạc tại cảng hàng không, sân bay

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Phúc đáp công văn số 6124/BGTVT-VT ngày 29/09/2011 của Bộ Giao thông vận tải về việc nêu tại trích yếu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành dưới đây:

- Điều 2, Điều 4, Điều 6, khoản 2 Điều 9 Luật Hải quan sửa đổi bổ sung số 42/2005/QH11 ngày 25/12/2001 của Quốc hội khóa X;

- Khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 6, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 107/2002/NĐ-CP ngày 23/12/2002 của Chính phủ quy định phạm vi địa bàn hoạt động của hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan;

1. Đối với hàng hóa, hành lý, thư, bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu:

a) Hàng hóa, hành lý (bao gồm cả hành lý thất lạc của mỗi chuyến bay), thư, bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát và giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế và cơ quan Hải quan liên quan.

b) Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Hải quan đối với hàng hóa, hành lý, thư, bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu tại cảng hàng không, sân bay quốc tế, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế có trách nhiệm thực hiện thủ tục hải quan độc lập (bao gồm cả soi chiếu hành lý thất lạc nhập khẩu của mỗi chuyến bay); không sử dụng kết quả soi chiếu của cơ quan An ninh Hàng không và không thực hiện việc soi chiếu chung với cơ quan An ninh Hàng không đối với hàng hóa, hành lý, bưu phẩm, bưu kiện.

c) Trường hợp soi chiếu hành lý thất lạc của mỗi chuyến bay, nếu có nghi vấn hoặc khẳng định hành lý thất lạc có mặt hàng nguy hiểm (như chất nổ, chất dễ cháy, chất phóng xạ…), có mặt hàng tươi sống gây ảnh hưởng đến môi trường thì Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế có trách nhiệm yêu cầu Hãng vận tải chuyển hành lý thất lạc đó phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định hiện hành về an ninh, an toàn, môi trường.

d) Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan An ninh Hàng không khi cơ quan An ninh Hàng không có nhu cầu sử dụng máy soi của Hải quan tại khu vực nhà ga quốc tế đến để tự soi chiếu hành lý thất lạc nhập khẩu trước hoặc sau khi Hải quan kiểm tra soi chiếu độc lập theo chức năng của cơ quan Hải quan.

Như vậy, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế có trách nhiệm thực hiện thủ tục hải quan độc lập đối với hàng hóa, hành lý, thư, bưu phẩm, bưu kiện nhập khẩu (bao gồm cả hành lý thất lạc của mỗi chuyến bay).

2) Đối với hàng hóa, hành lý, thư, bưu phẩm, bưu kiện xuất khẩu:

Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành được Bộ Giao thông vận tải nêu tại công văn số 6124/BGTVT-VT dẫn trên thì hàng hóa, hành lý, thư, bưu phẩm, bưu kiện đã làm thủ tục xuất khẩu trước khi đưa lên tàu bay để xuất ra nước ngoài phải được cơ quan An ninh Hàng không kiểm tra, soi chiếu, giám sát an ninh theo quy định hiện hành.

Như vậy, cơ quan An ninh Hàng không có trách nhiệm chính trong việc kiểm tra, soi, chiếu, giám sát an ninh đối với hàng hóa, hành lý, thư, bưu phẩm, bưu kiện đã làm thủ tục xuất khẩu trước khi đưa lên tàu bay để xuất ra nước ngoài; Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế có trách nhiệm phối hợp với cơ quan An ninh Hàng không trong quá trình cơ quan An ninh Hàng không thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, soi chiếu, giám sát an ninh.

Trên thực tế, trong cả hai trường hợp thực hiện thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa, hành lý, thư, bưu phẩm, bưu kiện (bao gồm cả hành lý thất lạc của mỗi chuyến bay) Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế đã và đang thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình và phối hợp tốt với cơ quan An ninh Hàng không.

Bộ Tài chính phúc đáp nội dung trên để Quý Bộ được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg. Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ trưởng BTC (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15787/BTC-TCHQ phối hợp kiểm tra an ninh đối với hành lý thất lạc tại cảng hàng không, sân bay do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.222

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.254.115