Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1458/TCNL-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Năng lượng Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
TỔNG CỤC NĂNG LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1458/TCNL-KHCN
V/v Quy định dán nhãn năng lượng

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Sau khi nghiên cứu công văn số 6124/TCHQ-GSQL ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Tổng cục Hải quan về việc quy định dán nhãn năng lượng, Tổng cục Năng lượng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất việc sửa đổi, điều chỉnh lại công văn số 4142/TCHQ-GSQL ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Tổng cục Hải quan theo nội dung nêu tại điểm 1 công văn số 6124/TCHQ-GSQL.

2. Danh mục các loại hàng hóa, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng đã được quy định trong Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg. Ngày 14 tháng 3 năm 2013 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1559/QĐ-BCT công bố việc dán nhãn năng lượng cho sản phẩm màn hình máy tính, máy in, máy photocopy, máy điều hòa không khí có biến tần và máy thu hình, dự kiến thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Việc dán nhãn năng lượng hiện nay đang được thực hiện theo Thông tư số 07/2012/TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng ngày 4 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công Thương.

3. Về công tác phối hợp quản lý: Tổng cục Năng lượng đánh giá cao sự phối hợp và đề xuất của Tổng cục Hải quan trong việc triển khai, đảm bảo thực hiện thống nhất quy định dán nhãn năng lượng.

Việc xây dựng danh mục hàng hóa phải dán nhãn năng lượng theo mã số HS là cần thiết. Tuy nhiên, đây là công việc phức tạp, cần có thời gian và nguồn lực. Vì vậy, trong thời gian tới, Tổng cục Năng lượng sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan và các cơ quan liên quan để xây dựng danh mục này.

Đề nghị Tổng cục Hải quan định kỳ cung cấp cụ thể số lượng, chủng loại, xuất xứ và doanh nghiệp nhập khẩu các mặt hàng phải dán nhãn năng lượng cho Tổng cục Năng lượng và Cục Quản lý Thị trường để có cơ sở theo dõi, kiểm tra, xử lý…

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Năng lượng về quy định dán nhãn năng lượng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Dương Quang (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1458/TCNL-KHCN ngày 30/10/2013 quy định dán nhãn năng lượng do Tổng cục Năng lượng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.945

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!