Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2623/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2623/TCT-ĐTNN
V/v: Chuyển lỗ sau khi QT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Công ty liên doanh TNHH KAI NAN

Trả lời công văn số 27/KN ngày 26/6/2006 của Công ty liên doanh TNHH Kai Nan về việc chuyển lỗ theo hoạch chuyển đã đăng ký và xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sau khi đã chuyển lỗ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 8, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN và hướng dẫn tại Điểm 4 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính thì: từ ngày 01/01/2004 các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đăng ký kế hoạch chuyển lỗ với cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính thì vẫn tiếp tục chuyển lỗ theo kế hoạch đã đăng ký.

Căn cứ quy định trên, trường hợp của Công ty liên doanh TNHH Kai Nan đã đăng ký chuyển lỗ cho các năm trước năm tài chính 2002, 2003 với Cục thuế thành phố Hải Phòng thì thực hiện theo kế hoạch đã đăng ký. Trường hợp, khi quyết toán thuế đối với một số Khoản chi phí vận tải mà không có hóa đơn tài chính, nhưng nếu có chứng từ hợp lệ thì được coi là Khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế TNDN. Khi thực hiện kế hoạch chuyển lỗ nếu thu nhập chịu thuế theo quyết toán thuế mà thấp hơn số lỗ đã đăng ký kế hoạch chuyển lỗ thì số lỗ đã đăng ký kế hoạch chuyển lỗ nhưng chưa chuyển hết được cộng vào số lỗ đã đăng ký kế hoạch chuyển lỗ của các năm tiếp theo và ghi vào phụ lục kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN mà không phải đăng ký lại kế hoạch chuyển lỗ. Thu nhập chịu thuế TNDN của năm tài chính đã quyết toán thuế là phần thu nhập còn lại sau khi đã chuyển lỗ theo kế hoạch đã đăng ký.

Đối với Tờ khai xuất khẩu năm 2003 mà do nguyên nhân khách quan Công ty chưa thanh Khoản, đến năm 2005 mới thanh Khoản và cơ quan Thuế không kết luận là hành vi trốn thuế, không xử phạt vi phạm trốn thuế thì được tính vào doanh thu năm tài chính 2005 để tính thu nhập chịu thuế TNDN. Số lỗ tăng, giảm Điều chỉnh sau quyết toán thuế được hạch toán và chuyển lỗ theo kế hoạch mà Công ty đã đăng ký chuyển lỗ với Cục thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh TNHH Kai Nan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hải Phòng;
- Lưu: VT, ĐTNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2623/TCT-ĐTNN ngày 25/07/2006 của Tổng Cục Thuế về việc chuyển lỗ theo hoạch chuyển đã đăng ký và xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sau khi đã chuyển lỗ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.188

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!