Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13906/BTC-TCT năm 2014 thực hiện chính sách thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13906/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 01/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13906/BTC-TCT
V/v thực hiện chính sách thuế bảo vệ môi trường.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3428/BTNMT-TCMT ngày 15/8/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc tăng cường thực hiện quy định thu thuế bảo vệ môi trường đối với các sản phẩm túi ni lông khó phân hủy theo quy định của pháp luật. Về vấn đề nay, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế bảo vệ môi trường quy định:

“Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) quy định tại khoản 4 Điều 3 của Luật thuế bảo vệ môi trường là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

- Tại Điều 1, Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 2, Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định:

“Đối với túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa) quy định tại Khoản 4, Điều 3 của Luật Thuế bảo vệ môi trường là loại túi, bao bì nhựa mỏng có hình dạng túi (có miệng túi, có đáy túi, có thành túi và có thế đựng được sản phẩm trong đó) được làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của Bộ Tài nguyên và môi trường”.

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường. Theo đó, kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường thì túi ni lông thân thiện với môi trường thuộc diện không phải nộp thuế bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, qua phản ánh của Bộ Tài nguyên và môi trường tại công văn số 3428/BTNMT-TCMT thì trong thời gian vừa qua ở nhiều địa phương trong cả nước có rất nhiều các cơ sở nhỏ lẻ vẫn tiếp tục sản xuất các sản phẩm túi nilông không thân thiện với môi trường, đặc biệt là loại túi siêu mỏng, chất lượng thấp được sử dụng rộng rãi tại các chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng ... và không nộp thuế bảo vệ môi trường đầy đủ nên giá thành của các loại túi này rất thấp dẫn đến các sản phẩm túi ni lông thân thiện với môi trường mặc dù không phải nộp thuế bảo vệ môi trường nhưng vẫn chưa có lợi thế cạnh tranh về giá thành.

Để đảm bảo tất cả các đơn vị sản xuất, kinh doanh túi ni lông thực hiện đúng các quy định của Luật thuế bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành đồng thời nâng cao hiệu quả chính sách khuyến khích sản xuất các sản phẩm túi ni lông thân thiện với môi trường, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường lập kế hoạch kiểm tra các đối tượng sản xuất các sản phẩm túi nilông không thân thiện với môi trường trên địa bàn; Tổ chức thực hiện công tác phối hợp kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế kế hoạch và kết quả thực hiện hàng quý vào ngày thứ 10 tháng đầu của quý sau (theo phương thức điện tử).

- Chỉ đạo các Chi cục Thuế trực thuộc trên địa bàn tăng cường triển khai, giám sát để đôn đốc việc kê khai, nộp thuế của các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm túi ni lông không phải là túi ni lông thân thiện với môi trường.

- Chỉ đạo các phòng thanh tra, phòng kiểm tra, các Chi cục Thuế trực thuộc trên địa bàn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành thực hiện công tác kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh túi ni lông không phải là túi ni lông thân thiện với môi trường theo đúng quy định của Luật thuế bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Chỉ đạo các Chi cục Thuế trực thuộc trên địa bàn xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh không nộp thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông không thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Vụ Pháp chế, Vụ CST (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT; TCT (VT, CS (3b))

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13906/BTC-TCT năm 2014 thực hiện chính sách thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.461
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85