Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 8502/BNN-TY 2020 tổ chức Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Lở mồm long móng

Số hiệu: 8502/BNN-TY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 07/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8502/BNN-TY
V/v tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021 - 2025" (sau đây gọi tắt là Chương trình quốc gia), trong các ngày 12 và 19 tháng 11 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức các Hội nghị nhằm thống nhất, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình quốc gia.

Để bảo đảm việc tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ và hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình quốc gia; đặc biệt tránh tình trạng chủ quan, lơ là dẫn đến dịch bệnh Lở mồm long móng (LMLM) tái phát, lây lan diện rộng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp tập trung triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền của địa phương phê duyệt, hằng năm bố trí đủ lượng kinh phí, các nguồn lực cần thiết khác để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình quốc gia tại địa phương. Đề nghị gửi chương trình, kế hoạch cụ thể của địa phương đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) trước ngày 31/12/2020 để tổng hợp, phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện;

2. Tổ chức thực hiện phòng, chống bệnh LMLM theo nguyên tắc tuân thủ và thực hiện đầy đủ các nội dung, giải pháp của Chương trình quốc gia; cũng như các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các văn bản hướng dẫn kỹ thuật của Cục Thú y;

3. Thực hiện việc thống kê, báo cáo số lượng gia súc, số liệu tiêm vắc xin phòng bệnh LMLM của địa phương (số lượng vắc xin đối với từng loại gia súc, chủng loại vắc xin) để tổng hợp, phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

4. Tổ chức chủ động giám sát bệnh LMLM trên đàn gia súc, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, ở diện hẹp; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo, bán chạy gia súc bệnh, gia súc chết, vứt xác gia súc chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh.

5. Hằng năm, bố trí kinh phí của địa phương để mua vắc xin và tổ chức tiêm phòng cho đàn vật nuôi của địa phương; khi có dịch bệnh xảy ra, cần khẩn trương tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch (theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y thế giới, kinh nghiệm của các nước và thực tiễn của Việt Nam thời gian qua, trong trường hợp phải tiêm phòng bao vây ổ dịch, gia súc nên được tiêm vắc xin có hiệu lực cao từ 6PD50 trở lên).

6. Hằng năm, bố trí kinh phí chủ động lấy mẫu giám sát vi rút LMLM, lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng và phí xét nghiệm; kinh phí mua vật tư, dụng cụ, trang thiết bị triển khai Chương trình quốc gia; tổ chức tập huấn, họp sơ kết, tổng kết, thông tin, tuyên truyền;

7. Bố trí kinh phí, các nguồn lực để chủ động tập trung xây dựng các vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với bệnh LMLM và các loại dịch bệnh khác ở gia súc; có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) để được hỗ trợ về kỹ thuật, hướng dẫn cụ thể khi có nhu cầu xây dựng các các vùng, chuỗi chăn nuôi khép kín an toàn dịch bệnh theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) để hỗ trợ xuất khẩu gia súc, sản phẩm gia súc.

8. Tổ chức ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, các sản phẩm động vật qua biên giới.

9. Chỉ đạo các ban, ngành, chính quyền địa phương kiện toàn hệ thống thú y theo quy định của Luật thú y, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư và các văn bản liên quan; tăng cường năng lực tổ chức bộ máy và cơ chế, chính sách quản lý ngành chăn nuôi, thú y đảm bảo phòng, chống dịch bệnh kịp thời, chuyên nghiệp, hiệu quả.

10. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại của bệnh LMLM và các biện pháp phòng, chống.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị có văn bản thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg. Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
- Cục Chăn nuôi (để t/h);
- Trung tâm Khuyến nông quốc gia (để t/h);
- Sở NN&PTNT, Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, TP (để t/h);
- Báo Nông nghiệp Việt Nam (để t/h);
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8502/BNN-TY ngày 07/12/2020 về tổ chức triển khai Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.424

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!