Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6269/BYT-QLD năm 2017 về xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 6269/BYT-QLD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường
Ngày ban hành: 02/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Bộ câu hỏi phỏng vấn người mua kháng sinh tại cơ sở bán lẻ

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 6269/BYT-QLD về việc xây dựng Kế hoạch & triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020.

Tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn này là Bộ câu hỏi phỏng vấn khách hàng tại cơ sở bán lẻ thuốc, trong đó bao gồm một số câu hỏi tiêu biểu liên quan đến thuốc kháng sinh như:

- Ông bà có biết về  thuốc kháng sinh không? (Ví dụ amoxicillin, penicillin, ampicillin..)

- Theo ông bà trong trường hợp nào cần phải dùng kháng sinh thì mới đỡ/khỏi bệnh?

- Thông thường thuốc kháng sinh nên được dùng trong thời gian bao lâu?

- Ông bà có biết/ về “ hiện tượng kháng thuốc kháng sinh ” (nhờn thuốc kháng sinh) không?

- Người bán thuốc bán kháng sinh cho ông bà khi không có đơn thuốc của bác sĩ  là vi phạm pháp luật và có thể bị phạt. Đúng hay sai?

Ngoài ra, tại phụ lục Công văn này còn có Bộ câu hỏi phỏng vấn người kê đơn tại cơ sở  và Bộ câu hỏi phỏng vấn người bán thuốc về bán thuốc kê đơn tại cơ sở bán lẻ thuốc.

Xem nội dung chi tiết tại phụ lục Công văn 6269/BYT-QLD ngày 02/11/2017.

BỘ Y T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6269/BYT-QLD
V/v xây dựng Kế hoạch & triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 07/9/2017, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định số 4041/QĐ-BYT phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 và ngày 03/10/2017 đã ký ban hành Quyết định số 4448/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017.

Nhằm triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 một cách đồng bộ, toàn diện từ Trung ương đến địa phương, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nội dung Đề án và Kế hoạch triển khai Đề án thực hiện các nội dung sau:

1) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ mục tiêu, nội dung của Đề án, chủ động xây dựng, trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt Kế hoạch Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn. Tổ chức thực hiện Đề án theo đúng Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và sử dụng Bộ công cụ, khảo sát kiểm tra về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn theo Phụ lục kèm theo.

2) Chủ động huy động và bố trí các nguồn vốn tại địa phương để thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đã được phê duyệt.

3) Báo cáo quá trình triển khai thực hiện Đề án về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược) trước ngày 30 tháng 6 và trước ngày 30 tháng 12 hàng năm.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để phối hợp giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để b/
c);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ KG
VX) (để b/cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để
b/cáo);
- Các Thứ trư
ng Bộ Y tế (để phối hợp);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, QLD (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6269/BYT-QLD năm 2017 về xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020 do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.949
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85