Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2371/VPCP-KGVX tổ chức giải thể thao quốc tế năm 2013 tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2371/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 26/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2371/VPCP-KGVX
V/v tổ chức các giải thể thao quốc tế năm 2013 tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 768/BVHTTDL - TCTDTT ngày 12 tháng 3 năm 2013) về việc cho phép tổ chức các giải thể thao quốc tế năm 2013 tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý việc tổ chức các giải thể thao quốc tế năm 2013 tại Việt Nam theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 768/BVHTTDL - TCTDTT ngày 12 tháng 3 năm 2013 nêu trên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùng các địa phương liên quan rà soát các điều kiện cụ thể về công tác tổ chức, chuẩn bị và bảo đảm việc tổ chức thành công các giải thể thao quốc tế năm 2013 tại Việt Nam, góp phần tích cực nâng cao trình độ và vị thế của thể thao Việt Nam, quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Kinh phí tổ chức sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước đã được dự toán của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của các địa phương liên quan và huy động xã hội hóa.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức, cần lưu ý sử dụng kinh phí tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: NG, TC, CA, YT, GTVT;
- UBND tỉnh Đồng Tháp, UBND thành phố
 Hồ Chí Minh;
- Ủy ban Olympic Việt Nam;
-VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, KTTH, QHQT, Cổng TĐTT;
- Lưu: VT, KGVX(3), PMC 32

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2371/VPCP-KGVX tổ chức giải thể thao quốc tế năm 2013 tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113