Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3856/BNN-TL về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3856/BNN-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 25/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3856/BNN-TL
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch và VSMTNT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành tại Quyết định số 51/2008/QĐ-BNN-TL ngày 14/4/2008, để thống nhất việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số này, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng “Tài liệu hướng dẫn triển khai Bộ chỉ số theo dõi & đánh giá Nước sạch và VSMTNT” với các nội dung chủ yếu như sau:

Phần 1: Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác theo dõi & đánh giá nước sạch và VSMTNT:

a) Nhiệm vụ của các cấp, các ngành: Phân giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành trong việc tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác theo dõi & đánh giá trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và VSMTNT và chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

b) Quy trình thực hiện công tác theo dõi – đánh giá: Hướng dẫn về nội dung, thời gian thu thập, tổng hợp số liệu và báo cáo; Quy trình cập nhật, quản lý và lưu trữ số liệu.

c) Kinh phí thực hiện: Hướng dẫn các nội dung chi, mức chi và nguồn chi theo các quy định hiện hành của nhà nước.

d) Tổ chức thực hiện.

Phần 2: Biểu mẫu thu thập, tổng hợp và báo cáo số liệu:

Biểu mẫu số 1: Thu thập, tổng hợp số liệu cấp nước hộ gia đình;

Biểu mẫu số 2: Thu thập, tổng hợp số liệu vệ sinh hộ gia đình;

Biểu mẫu số 3: Thu thập, tổng hợp số liệu cấp nước và nhà tiêu các cơ sở công cộng, làng nghề và kinh phí thực hiện của các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực cấp nước sạch và VSMTNT;

Biểu mẫu số 4: Thu thập, tổng hợp số liệu các công trình cấp nước tập trung;

Biểu mẫu số 5: Thu thập, tổng hợp số liệu dân số nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng tiêu chuẩn 09/2005/QĐ-BYT .

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

1. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo công tác theo dõi & đánh giá, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện trên địa bàn; Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã (bao gồm cán bộ thôn/bản/ấp); nhận báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổng hợp và báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT.

2. UBND các huyện, thị xã: Chỉ đạo công tác theo dõi & đánh giá, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện trên địa bàn; nhận báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, tổng hợp và báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.

3. UBND các xã: Chỉ đạo công tác theo dõi & đánh giá, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện trên địa bàn; Tổ chức thu thập số liệu tại các thôn/bản/ấp, tổng hợp và báo cáo UBND cấp huyện.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác theo dõi đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn theo tài liệu hướng dẫn kèm theo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, Y tế, Giáo dục & ĐT, Tổng cục Thống kê;
- Trung tâm QG NS&VSMTNT;
- Sở Nông nghiệp &PTNT các tỉnh;
- Trung tâm NS&VSMTNT các tỉnh;
- Lưu VT, TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3856/BNN-TL về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.079

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113