Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8292/BTC-NSNN năm 2018 về hướng dẫn xử lý nguồn kinh phí thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8292/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8292/BTC-NSNN
V/v hưng dẫn xử lý nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tưng Chính phủ

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 ca Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ v chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn (sau đây gọi là Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg), có hiệu lực từ ngày 01/01/2019; B Tài chính hưng dẫn việc sử dụng nguồn kinh phí quy định tại Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg, như sau:

1. Đối với năm 2018: Các địa phương tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng dẫn tại văn bản số 61/UBDT-CSDT ngày 22/01/2018 của y ban Dân tộc về việc thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg năm 2018.

Kết thúc năm 2018, địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài chính, y ban Dân tộc để xử lý theo quy định.

2. Đi vi năm 2019 và năm 2020 (các năm trong thời kỳ n định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020):

a) Thực hiện Quyết định số 25/2018/QĐ-TTg, các địa phương chấm dứt việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách cho các đối tượng quy định tại Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tưng Chính phủ.

b) Kinh phí thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được bố trí trong dự toán chi thường xuyên cân đối ngân sách địa phương năm 2017 (thuộc lĩnh vực đảm bảo xã hội) và được n định trong cả thời kỳ ngân sách 2017-2020, đề nghị các địa phương ưu tiên sử dụng để chi chính sách hỗ trợ tiền điện cho người nghèo và hộ chính sách theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014, số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014; chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định s 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018;...); phần còn lại (nếu có) tổng hợp nguồn để chi trả thay phần ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chính sách an sinh xã hội khác trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020.

Hằng năm (trong giai đoạn 2019-2020), các địa phương tng hợp nguồn, nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn, gửi Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan đ xử lý theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để các địa phương được biết, tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- V
ăn phòng Chính ph (để b/c TTCP);
- Bộ trưởng (đ b/c);
-
y ban Dân tộc;
- STC tỉnh, thành ph trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT
, NSNN (168b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8292/BTC-NSNN năm 2018 về hướng dẫn xử lý nguồn kinh phí thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


914

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64