Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6562/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6562/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 13/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6562/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ kinh phí GPMB và đầu tư XD hạ tầng Khu CNC thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7372/BKH-KHGDTN&MT ngày 10 tháng 10 năm 2007 về việc xác định mức vỗn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý ngân sách Trung ương hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh 30% tổng vốn đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Trước mắt, ngân sách Trung ương hỗ trợ 510 (năm trăm mười) tỷ đồng thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng trên cơ sở khối lượng thực tế đã giải ngân và 270 (hai trăm bảy mươi) tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn I cho các dự án đã có quyết định đầu tư.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các hạng mục còn lại của giai đoạn I và các dự án đầu tư xây dựng giai đoạn II của Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở các dự án có thủ tục đầu tư và tiến độ triển khai thực hiện dự án cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
 PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Website CP, các Vụ: KG, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (2b). 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6562/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.351

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175