Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5302/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 03/08/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5302/VPCP-KTTH
V/v cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 8434/BTC-NSNN ngày 29 tháng 7 năm 2021 về việc tổng hợp cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc thông báo số cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021 như đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản số 8434/BTC-NSNN ngày 29 tháng 7 năm 2021 nêu trên. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về thông tin, số liệu báo cáo.

2. Bộ Tài chính:

a) Thông báo số cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 đến các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

b) Căn cứ quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định sử dụng số cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 của ngân sách trung ương.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sử dụng số cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 của ngân sách địa phương để bổ sung dự phòng ngân sách địa phương, tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
Vụ TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).H. Dương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5302/VPCP-KTTH về cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên ngày 03/08/2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.007
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74