Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15625/BTC-QLCS năm 2015 về sắp xếp nhà, đất của Tổng Công ty bưu điện Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 15625/BTC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí
Ngày ban hành: 29/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15625/BTC-QLCS
V/v: sắp xếp nhà, đất của Tổng Công ty bưu điện Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Trả lời Công văn số 3238/BTTTT-QLDN ngày 08/10/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy trình sắp xếp nhà, đất của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Đ đẩy nhanh tiến độ sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 về tăng cường công tác quản trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3238/BTTTT-QLDN về quy trình sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh).

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền, thông chỉ đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hướng dẫn các đơn vị phối hợp với Ban Chỉ đạo 09 hoặc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc- Trung ương triển khai thực hiện việc sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn địa phương đảm bảo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, thành phố (trừ TP. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) (để phối hợp, thực hiện)
- TCT Bưu điện VN;
- Lưu: VT, QLCS (70)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15625/BTC-QLCS năm 2015 về sắp xếp nhà, đất của Tổng Công ty bưu điện Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


580

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81