Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1393/CP-CN ngày 24/09/2004 của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án BOT đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Số hiệu: 1393/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1393/CP-CN
V/v Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án BOT đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Bộ Giao thông vận tải,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2184/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2004); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5171/BKH-TĐ&GSĐT ngày 18 tháng 8 năm 2004) về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đầu tư theo hình thức Xây dựng - Khai thác - Chuyển giao (BOT), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng theo hình thức BOT, chấp thuận về nguyên tắc phương án tuyến và quy mô đầu tư do Bộ Giao thông vận tải trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải:

- Là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BOT; tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia để chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi và hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị đầu tư dự án, trình duyệt theo quy định.

- Chủ trì phối hợp và thống nhất ý kiến với Uỷ ban nhân dân các thành phố Hà Nội và Hải Phòng, Uỷ ban nhân dân các tỉnh Hưng Yên và Hải Dương trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ chuẩn bị đầu tư dự án, về quy hoạch cụ thể, sử dụng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường...

3. Việc lựa chọn doanh nghiệp BOT thực hiện theo quy định hiện hành. Trong trường hợp cần có sự tham gia vốn của Nhà nước, Bộ Giao thông vận tải thống nhất với các Bộ, ngành liên quan để xác định tỷ lệ tham gia của phần vốn này, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1393/CP-CN ngày 24/09/2004 của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án BOT đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.203
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85