Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4598/LĐTBXH-BĐG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Thanh Hoà
Ngày ban hành: 03/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4598/LĐTBXH-BĐG
V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1855/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 11 tháng 11 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1855/QĐ-TTg về việc thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện, để kịp thời triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện đến tất cả các cơ quan, ban ngành và các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc để các ban ngành, các địa phương nắm vững chức năng, nhiệm vụ của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng.

2. Tổ chức kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân cấp huyện, theo quy định tại Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đảm bảo kinh phí và các nguồn lực cho công tác vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí hoạt động cho năm 2010 theo quy định hiện hành.

4. Chỉ đạo Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ và gửi về Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm. Riêng năm 2009, Báo cáo tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm cả nội dung về tình hình thực hiện kiện toàn Ban vì sự tiến bộ phụ nữ theo quyết định số 1855/QĐ-TTg.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Vụ Bình đẳng giới) để cùng phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ;
- Ban VSTBPN các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Lưu VP, Vụ BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA
VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM
Nguyễn Thanh Hòa

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4598/LĐTBXH-BĐG ngày 03/12/2009 triển khai thực hiện Quyết định 1855/QĐ-TTg về thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.322

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.47.87