Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 950/NHNN-CSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 03/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 950/NHNN-CSTT
Về chuyển nợ quá hạn đối với trường hợp chậm trả nợ gốc, lãi vốn vay

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

Để tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng thực hiện quy định chuyển nợ quá hạn theo Quyết định số 688/2002/QĐ-NHNN ngày 1/7/2002 và Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của hoạt động tín dụng trong những tháng đầu năm 2002. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành một số văn bản hướng dẫn về chuyển nợ quá hạn.

Đối với trường hợp khách hàng vay có khả năng chậm trả nợ gốc hoặc nợ lãi vốn vay so với kỳ hạn trả nợ đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng thì việc chuyển nợ quá hạn được thực hiện như sau:

1. Tổ chức tín dụng và khách hàng vay có thể thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng là trong khoảng thời gian vượt qúa kỳ hạn trả nợ tối đa là 10 ngày làm việc mà khách hàng vay không trả hết nợ gốc hoặc nợ lãi vốn vay của kỳ hạn đó và không có văn bản đề nghị điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ, thì tổ chức tín dụng chuyển số dư nợ gốc còn lại của hợp đồng tín dụng đó sang nợ quá hạn.

2. Trường hợp trong hợp đồng tín dụng chưa có thỏa thuận như điểm 1 trên đây, thì tổ chức tín dụng được xem xét quyết định chuyển số dư nợ gốc còn lại của hợp đồng tín dụng đó sang nợ quá hạn trong khoảng thời gian vượt quá kỳ hạn trả nợ tối đa là 10 ngày làm việc, nếu khách hàng vay không trả hết nợ gốc hoặc nợ lãi vốn vay và không có văn bản đề nghị điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ./.

 

 

KT. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

 

STATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
---------

No. 950/NHNN-CSTT
Re: on the carrying over of overdue debts in respect of the late payment of principal debts and loan interest

Hanoi, September 03rd , 2002

 

To: Credit Institutions

With the view to facilitating conditions for the implementation of the Decision No. 688/2002/QD-NHNN on the carrying over of overdue debts dated 1 July, 2002 and the Decision No. 1627/2002/QD-NHNN dated 31 December, 2002 of the Governor of the State Bank in accordance with provisions of applicable laws and actual conditions of credit activities, the State Bank issued some documents guiding the carrying over of overdue debts in first months of the year 2002.

In respect of borrowing customers who are likely to delay the repayment of principals or payment of loan interests in comparison with the repayment period agreed upon in the credit contract, the carrying over of overdue debts shall be performed as follows:

1. Credit institutions and borrowing customers may agree in the credit contract, if borrowing customers fail to repay fully principals or loan interests after ten working days at the maximum from the due date and fail to submit a written request for the adjustment of repayment period, debt extension, credit institutions shall classify the unpaid principal of that credit contract as overdue debts.

2. Incase where a credit contract does not contain any agreement as mentioned in point 1 above, credit institutions shall be entitled to decide on the classification of the unpaid principal under that contract as overdue, if borrowing customers fail to repay in full principals or loan interests and fail to submit a written request for the adjustment of the payment period or debt extension after ten working days at the maximum from the due date.

 

 

FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Tran Minh Tuan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 950/NHNN-CSTT ngày 03/09/2002 ngày 03/09/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chuyển nợ quá hạn đối với trường hợp chậm trả nợ gốc, lãi vốn vay

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


19.513

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.73.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!