Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5319/BNN-TY 2020 triển khai Kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Số hiệu: 5319/BNN-TY Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 11/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5319/BNN-TY
V/v t chc triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả ln Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương

Từ đu năm 2020 đến nay, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã xảy ra tại 944 xã của 44 tỉnh, thành phố, buộc phải tiêu hủy trên 40.000 con lợn. Hiện nay, cả nước còn 183 xã của 18 tỉnh, thành phố có dịch chưa qua 21 ngày. Nguy cơ bệnh DTLCP tái phát và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao, do đặc điểm của vi rút DTLCP rt nguy hiểm đối với lợn, có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền rất phức tạp; hiện chưa có thuốc, vắc xin phòng bệnh, trong khi tổng đàn lợn có thể tăng cao trong thời gian tới; việc buôn bán, vận chuyển lợn, sn phm lợn gia tăng; thời tiết thay đổi gây bất lợi cho đàn lợn, tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát trin.

Ngày 07/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 972/QĐ-TTg vviệc phê duyệt “Kế hoạch quc gia phòng, chng bệnh DTLCP, giai đoạn 2020 - 2025” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch quốc gia). Để khẩn trương tchức trin khai có hiệu quả Kế hoạch quốc gia, tránh tình trạng chủ quan, lơ là, dn đến dịch bệnh tái phát và lây lan diện rộng, Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các S, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp tập trung triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Khẩn trương xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, bố trí kinh phí và các nguồn lực để tchức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP ca địa phương. Kế hoạch của địa phương phải cần có mục tiêu, giải pháp cụ thvà phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện, bảo đảm thống nhất với các nội dung của Kế hoạch quốc gia. Đề nghị gửi Kế hoạch phòng, chống bệnh DTLCP của địa phương đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thú y) trước ngày 15/9/2020 để tổng hp, phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện phòng, chống bệnh DTLCP theo nguyên tắc tuân thủ và thực hiện những nội dung, giải pháp tại Kế hoạch quốc gia nêu trên; cũng như những biện pháp cụ thtại các văn bn của Ban Chỉ đạo quc gia phòng, chống bệnh DTLCP, văn bn của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn và các văn bn hướng dẫn kthuật của Cục Thú y; lưu ý, thời điểm công bố hết dịch là 21 ngày kể từ ngày con vật mắc bệnh cuối cùng bị chết, bị tiêu huỷ, giết mổ bắt buộc mà không có con vật nào bị mc bệnh hoặc chết vì bệnh DTLCP; đồng thời đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xử lý ổ dịch theo quy định.

3. Tổ chức Tháng vệ sinh, phun thuốc sát trùng tiêu độc trước các thời điểm có nguy cơ cao phát sinh dịch DTLCP tại địa phương; tại các địa phương có dịch cần thường xuyên tchức sát trùng bằng vòi bột, hóa chất và vệ sinh đtiêu diệt mầm bệnh.

4. Xây dựng và nhân rộng các mô hình cơ s chăn nuôi đbảo đm áp dụng có hiệu quả các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh phù hợp với điều kiện và quy mô chăn nuôi; chđộng ly mẫu giám sát lưu hành mầm bệnh DTLCP để cnh báo cộng đồng và có cơ sở triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chng dịch bệnh.

5. Tổ chức chđộng giám sát dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện, còn diện hẹp; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo, bán chạy lợn bệnh, lợn chết, vứt xác lợn chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh.

6. Tập trung chđạo đẩy mạnh xây dựng các vùng, chui chăn nuôi, sản xuất thịt lợn an toàn dịch bệnh; cn có Kế hoạch tổng th vxây dựng các vùng, chuỗi chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh được y ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, chđạo các Sở, ngành và chính quyền các cp tchức thực hiện hiệu quả.

7. Chđạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thng đài truyền thanh cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng, chng.

8. Tổ chức ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm lợn qua biên giới.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị có văn bản thông báo cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đphối hợp xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính ph
b/c);
- PTTg. Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trư
ng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Cục Thú y v
à các đơn vị thuộc Cục;
- Cục Chăn nuôi;
- Trung tâm Khuyến nông quốc gia;
- Sở NN&PTNT, CCTY, CCCN&TY, TTDVNN, CCNN các tỉnh, Tp;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5319/BNN-TY ngày 11/08/2020 về tổ chức triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


563

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!