Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6308/BTC-CST về việc thu, chi lệ phí thẩm định, xác nhận hồ sơ của lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan thêm một hợp đồng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 6308/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 6308/BTC-CST
V/v: thu, chi lệ phí thẩm định, xác nhận hồ sơ của lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan thêm một hợp đồng

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Trả lời công văn số 1183/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 09/4/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thu, chi lệ phí thẩm định, xác nhận Bản cam kết về tiền lương và chi phí của lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan thêm một hợp đồng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, trong khi chưa có văn bản hướng dẫn về phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với lao động Việt Nam sang làm việc tại nước ngoài thêm một hợp đồng, Bộ Tài chính đề nghị áp dụng tạm thời mức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu của lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan thêm một hợp đồng bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu phí thẩm định hồ sơ lao động tại Đài Loan quy định tại Thông tư số 37/2006/TT-BTC ngày 09/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu về người lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài áp dụng tại các Ban Quản lý lao động ngoài nước cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới.

Tiền phí thu được được quản lý, sử dụng theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 37/2006/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo đơn vị thu phí xây dựng đề án thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu của lao động Việt Nam sang làm việc tại nước ngoài thêm một hợp đồng gửi Bộ Tài chính để ban hành văn bản quy định cho phù hợp, đảm bảo cơ sở pháp lý cho các đối tượng có liên quan thực hiện.

Bộ Tài chính trả lời để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được biết, hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6308/BTC-CST về việc thu, chi lệ phí thẩm định, xác nhận hồ sơ của lao động Việt Nam sang làm việc tại Đài Loan thêm một hợp đồng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.191
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85