Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3252/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hòa Bình
Ngày ban hành: 01/10/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3252/UBND-ĐT
Về tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển, khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ Công điện số 1265/CĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2021 và Công điện số 122/ĐK ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục kiểm soát người ra, vào Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An;

Căn cứ Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh;

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải Thành phố chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh xem xét, hoàn chỉnh dự thảo Phương án tổ chức cho người lao động di chuyển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh xem xét, thống nhất Phương án thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn. Thời gian thực hiện: từ ngày 04 tháng 10 năm 2021./.

 

 

Nơi nhận: (kèm Phương án và 02 Phụ lục)|
- Như trên;
- Thường trực Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐNDTP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở: GTVT, Y tế, LĐTB&XH;
- Công an TP; Bộ Tư lệnh TP;
- UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức;
- BQL các KCX và CN (Hepza);
- BQL Khu Công nghệ cao TP;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng TH, KT, VX, ĐT;
- Lưu: VT, (ĐT-HS)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hòa Bình

 

PHƯƠNG ÁN

TỔ CHỨC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG DI CHUYỂN GIỮA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN (BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI, LONG AN, TÂY NINH)
(Kèm theo Công văn số 3252/UBND-ĐT ngày 01 tháng 10 năm 2021
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

1. Tổ chức vận chuyển bằng xe ô tô:

a. Đối tượng vận chuyển: là công nhân, chuyên gia do các doanh nghiệp tổ chức đưa đón từ các tỉnh (Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh) đến cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Khi di chuyển, đối tượng vận chuyển phải đáp ứng điều kiện sau: (1) Đã tiêm ngừa COVID-19 (ít nhất 01 mũi đối với loại vắc-xin tiêm 02 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng; và (2) Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (định kỳ 07 ngày/lần).

b. Phương thức nhận diện quản lý phương tiện:

- Các đơn vị (có trụ sở đóng trên địa bàn Thành phố) xây dựng phương án vận chuyển công nhân, chuyên gia; thông qua đơn vị đầu mối (Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện) đăng ký phương tiện, lộ trình, thời gian hoạt động, gửi đến Sở Giao thông vận tải Thành phố để cấp giấy tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh (văn bản, giấy nhận diện theo mẫu Phụ lục đính kèm).

-Đối với các đơn vị (có trụ sở đóng trên địa bàn các tỉnh): xây dựng phương án vận chuyển công nhân, chuyên gia và đăng ký phương tiện, lộ trình, thời gian hoạt động, gửi đến Sở Giao thông vận tải các tỉnh để cấp giấy tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh (văn bản, nhận diện theo mẫu Phụ lục đính kèm).

c. Tiêu chí an toàn trong hoạt động vận tải:

- Người phục vụ, người điều khiển phương tiện: (1) Đã tiêm ngừa COVID- 19 (ít nhất 01 mũi đối với loại vắc-xin tiêm 02 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng; và (2) Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (định kỳ 07 ngày/lần).

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

-Trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 70% nồng độ cồn) cho hành khách, dung dịch khử khuẩn cho phương tiện và thùng rác có nắp đậy trên mọi phương tiện vận tải.

- Trên phương tiện có thông tin khuyến cáo và hướng dẫn hành khách chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

- Mức độ thông thoáng của phương tiện: Mở cửa toàn bộ, không sử dụng máy lạnh hoặc đóng kín cửa, sử dụng máy lạnh từ 26 độ C trở lên.

- Mật độ người tập trung trên phương tiện vận tải (bao gồm nhân viên phục vụ và người điều khiển phương tiện): Vận chuyển không quá 50% sức chứa của phương tiện.

- Vệ sinh, khử khuẩn phương tiện sau mỗi chuyến.

2. Sử dụng xe cá nhân (ô tô, mô tô, xe gắn máy): Người ngồi trên xe phải đáp ứng điều kiện sau: (1) Đã tiêm ngừa COVID-19 (ít nhất 01 mũi đối với loại vắc-xin tiêm 02 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 06 tháng; và (2) Có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính (định kỳ 07 ngày/lần).

3. Phương thức nhận diện, kiểm soát: người tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR khai báo di chuyển của ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế HCM hoặc Sổ sức khỏe điện tử (đến khi ứng dụng PC-COVID chính thức đưa vào hoạt động). Trường hợp không có mã QR, xuất trình một trong các giấy tờ sau: (1) Là người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 06 tháng; (2) Đã tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 (ít nhất 01 mũi đối với loại vắc-xin tiêm 02 mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) khi được cơ quan chức năng yêu cầu./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍ MINH

  

THE PEOPLE’S COMMITTEE OF HO CHI MINH CITY
------

 THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
-----------------

No.: 3252/UBND-DT
Re: facilitating workers’ transport and safe business recovery

Ho Chi Minh City, on October 01, 2021

 

To:

- People's Committee of Binh Duong Province;
- People's Committee of Dong Nai Province;
- People's Committee of Long An Province;
- People's Committee of Tay Ninh Province.

Pursuant to the Official Telegraph No. 1265/CD-TTg dated September 30, 2021 and the Official Telegraph No. 122/DK dated October 01, 2021 of the Prime Minister on continued implementation of measures for controlling people entering and leaving Ho Chi Minh City, Binh Duong Province, Dong Nai Province and Long An Province;

Pursuant to Decision No. 1740/QD-BGTVT dated September 30, 2021 of the Ministry of Transport providing temporary guidelines for organization of passenger transport in 5 fields (highway, railway, inland waterway, sea and air transport) and ensuring safety, flexibility and effective control of COVID-19 pandemic;

Pursuant to the Official Dispatch No. 8228/BYT-MT dated September 30, 2021 of the Ministry of Health providing guidelines for SARS-CoV-2 test for business establishments;

The People's Committee of Ho Chi Minh City requests Ho Chi Minh City Department of Transport to proactively cooperate with Departments of Transport of other provinces to consider and complete the draft Plan to facilitate transport of workers between Ho Chi Minh City and Binh Duong Province, Dong Nai Province, Long An Province and Tay Ninh Province.

The People's Committee of Ho Chi Minh City kindly requests provincial People's Committees to consider reaching agreement on the Plan to facilitate safe business recovery. Implementation period:  From October 04, 2021./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. CHAIRMAN
DEPUTY CHAIRMAN
Le Hoa Binh

 

PLAN

TO FACILITATE TRANSPORT OF WORKERS BETWEEN HO CHI MINH CITY AND NEIGHBORING PROVINCES (BINH DUONG PROVINCE, DONG NAI PROVINCE, LONG AN PROVINCE AND TAY NINH PROVINCE)
(Enclosed with the Official Dispatch No.
3252/UBND-DT dated October 01, 2021 of the People's Committee of Ho Chi Minh City)

1. Transport by automobiles:

a. Eligible passengers:  workers and experts transported by enterprises from provinces (Binh Duong Province, Dong Nai Province, Long An Province and Tay Ninh Province) to business establishments located in Ho Chi Minh City and vice versa.  During transport, each passenger is required to meet the following conditions: (1) Have been vaccinated against COVID-19 (for vaccines that require 02 doses: at least 01 dose, and 14 days after vaccination date) or recovered from COVID-19 in the last 06 months; and (2) Possess a Certificate of negative SARS-CoV-2 test results (once every 07 days).

b. Methods of identification of vehicles:

- Enterprises (that are headquartered in Ho Chi Minh City) shall develop plans for transporting workers and experts; and, through the contact points (Ho Chi Minh City Export Processing and Industrial Zones Authority, Hi-tech Park Management Board, People's Committees of Thu Duc city and other urban/rural districts), carry out registration of vehicles, routes and operating time with Ho Chi Minh City Department of Transport for considering issuing identification documents (using the form provided in the Appendix enclosed herewith) which facilitate vehicles’ interprovincial operation.

-Enterprises (that are headquartered in other provinces) shall develop plans to transport workers and experts and carry out registration of vehicles, routes and operating time, and send them to relevant provincial Departments of Transport to consider issuing identification documents (using the form provided in the Appendix enclosed herewith) which facilitate vehicles’ interprovincial operation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Vehicle operators and attendants on vehicles are required to meet the following conditions: (1) Have been vaccinated against 19 (for vaccines that require 02 doses: at least 01 dose, and 14 days after vaccination date) or recovered from COVID-19 in the last 06 months; and (2) Possess a Certificate of negative SARS-CoV-2 test results (once every 07 days).

-  5K Message (Face mask - Disinfection - Distance - No Gathering - Health Declaration) must be strictly followed.

-Hand sanitizer (which contains at least 70% alcohol) is available to the passengers; vehicle disinfectant and trash cans with lids are available on the vehicle.

- Cautions and instructions for passengers on COVID-19 prevention and control measures are available on the vehicle.

- Ventilation on the vehicle: All windows are opened and air conditioners are not used; or all windows are closed and air conditioners are set at 26°C or above.

- Density of people on the vehicle (including the vehicle operator and attendants): Not exceeding 50% of capacity of the vehicle.

- The vehicle is sanitized right after every trip.

2. Transport by personal vehicles (cars, motorcycles and mopeds): Every person on the vehicle is required to meet the following conditions: (1) Have been vaccinated against COVID-19 (for vaccines that require 02 doses: at least 01 dose, and 14 days after vaccination date) or recovered from COVID-19 in the last 06 months; and (2) Possess a Certificate of negative SARS-CoV-2 test results (once every 07 days).

3. Identification and control methods: When travelling on public roads, workers must use QR code generated by "VNEID” application and QR code showing vaccination history of “Y Te HCM” application or “So Suc Khoe Dien Tu” application (until “PC-COVID" application is functional). In case a QR code is not available, the worker must present documents showing that he/she: (1) has recovered from Covid-19 in the last 06 months; (2) has received at least one dose of a Covid-19 vaccine that requires 02 doses for at least 14 days) when requested by competent authorities. /.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3252/UBND-ĐT ngày 01/10/2021 về tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển, khôi phục sản xuất, kinh doanh an toàn do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.754

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14